Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Børns læse-og medievaner anno nu

Børns hverdagsliv og kulturforbrug har ændret sig voldsomt de seneste år i takt med den nemme adgang til internettet, nye digitale devices, mængden af digitale tilbud og de længere skoledage. Men hvilken betydning har det for deres læsevaner?

Det har Nationalt Videncenter for Læsning undersøgt sammen med Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Læremiddel.dk i projektet Greb til Læselyst

I projektet har de, via en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse, indsamlet ny viden om børns læse- og medievaner, herunder hvad der motiverer børn til at læse. Den nye viden er samlet i publikationen Børns læsning 2017 - overblik og indblik

Venner og voksne inspirerer til læsning

Undersøgelsen peger på, at børn i høj grad orienterer sig mod digitale medier, når de har fri og skal hygge sig. De finder dog også bøgerne frem, særligt i ferier, weekender, eller lige inden de skal sove, og når de læser, er det i høj grad deres venner, der har inspireret dem.

Samtidig spiller voksne, særligt mor og fagprofessionelle i form af lærere og ansatte på de pædagogisk læringscentre, også en stor rolle for deres læsning.

Henriette Romme Lund, faglig konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning, der sammen med Stine Reinholt Hansen, ph.d. og forskningsmedarbejder på Læremiddel.dk, har stået for den kvalitative undersøgelse, udtaler:

- Vi kan se, at når der er voksne, som er engagerede, og som selv læser – for eksempel mødre, lærere eller ansatte på det pædagogiske lærecenter - så er det med til at stimulere børnenes læselyst.

To undersøgelser af børns læse- og medievaner

Projektets kvantitative undersøgelse, som 8.721 elever i 3.-7. klasse deltog i, blev offentliggjort i september 2017. På baggrund af den blev der i slutningen af 2017 lavet en kvalitativ undersøgelse, der via interview med elever i 6. klasse gik i dybden med udvalgte temaer om børns læse- og medievaner samt biblioteksbrug.

Undersøgelserne formidles i udgivelsen "Børns Læsning 2017 - Overblik og indblik". Denne rummer udvalgte og centrale pointer fra den kvantitative undersøgelse og hele den kvalitative undersøgelse.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Børns læse-og medievaner anno nu