Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Fire anbefalinger til mere mundtlig deltagelse i indskolingen

Eleverne skal have mulighed for at være sprogligt deltagende og tale med om det, de bliver præsenteret for i indskolingen – ellers lærer de ikke så meget, som de kan.

Det er en af de centrale pointer fra projekt Tidlig literacy – tidlig numeracy, som centeret har gennemført i samarbejde med Frederiksberg Kommune. Her har kommunens pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere i 1. klasse over to år samarbejdet om at udvikle deres læringsmiljøer med elevernes mundtlige deltagelse for øje.

Fire anbefalinger til læringsrum med mundtlig deltagelse

På basis af erfaringer fra aktionslæringsforløb i Frederiksberg Kommunes indskolinger giver projektets konsulenter her fire anbefalinger, også kaldet for de fire M´er, for et læringsrum med mere mundtlig deltagelse:

Mulighed: Der skal sættes tid af til, at eleverne kan tænke og samtale om stoffet. Tydelig og kort introduktion til ny aktivitet, gerne med et modelleret eksempel, sikrer, at eleverne ikke mister fokus, og frigiver vigtige minutter til fx makkersamtale om aktiviteten. Det er naturligvis vigtigt at arbejde eksplicit med, at disse samtaler rummer både en tale- og en lytteposition.

Miljø: Eleverne skal arbejde i makkerpar eller små grupper en del af tiden, så alle får mulighed for både at få ordet og lytte aktivt. Man kan fx tænke i at have et tæppe, som eleverne kan samles på, når der skal gives fælles besked eller læses op, og så en fast bordopstilling, der befordrer makker- og gruppesamtale. Det kan være en ide at have et par flytbare tavler, der kan trækkes ud og skærme, så det bliver lettere at holde fokus i gruppen, ligesom man lejlighedsvis i timer med både lærer og pædagog til stede kan eksperimentere med at dele klassen, så halvdelen er inde og halvdelen ude.

Materialer: De materialer, der anvendes i læringsøjemed, skal inspirere til undersøgende samtale, inddragelse af egne erfaringer og stillingtagen. Derfor bør der altid være supplement til verbale oplæg – fx billeder, lyd, genstande - sanserne skal i brug! Og aktiviteter i undervisningen bør indeholde et udforskende eller kreativt element – eleverne skal fx undersøge, hvad der sker når… og endelig skal elevernes input inviteres ind, fx i form af ”–tag noget med”- aktiviteter eller gennem inddragelse af det omgivende miljø.

Metarefleksion: Eleverne skal have lejlighed til at reflektere over og forklare, hvilke strategier de kan bruge, når de skal løse et problem. Spørgsmål som: Hvordan fandt du/I ud af det? kan være gavnlige, ligesom det kan være en god ide at arbejde med at producere og bruge noter, der i børnehaveklassen og første klasse typisk kan bestå af en kombination af tegning og tekst. Endelig bør man også sætte fokus på lyttestrategier for, hvordan er det nu lige, man bærer sig ad med at høre, forstå og huske, hvad andre fortæller?

Del siden på email

Du deler et link til siden: Fire anbefalinger til mere mundtlig deltagelse i indskolingen