Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Klog på sprog - sammen

Klokken er omkring 9 om formiddagen. Barnevogne og Christiania-cykler er parkeret, og forventningsfulde børn i alderen 0-3 år fylder nu børnebiblioteket på Nakskov Bibliotek, hvor de er klar til at indtage en verden af ord, rim og remser, sanglege og gode historier. 

Som et led i projekt ’Godt begyndt’ har omkring 180 dagpleje- og vuggestuebørn i Lolland Kommune siden foråret 2017 på skift besøgt biblioteket. Formålet er, at dagplejere, vuggestuepædagoger og biblioteksansatte sammen skal arbejde med sprog. Når mødet sker på biblioteket, er det, fordi dette tilbyder rammer og oplevelser, der i særlig grad inviterer til sproglige aktiviteter. Det kan være i form af gode bøger og spændende ting, som man kan lege med og snakke om.

Sprog er en grundsten i et barns udvikling

Børns sproglige udvikling udspringer af samvær og samtale omkring, hvad vi ser, hører, læser, mærker og oplever. Sproget er centralt for vores mulighed for at kommunikere med andre og for at tilegne os viden. Den sproglige udvikling er også vigtig i forhold til barnets personlige og sociale udvikling og ikke mindst muligheden for at deltage i fællesskaber og give udtryk for tanker og følelser.

Projektet på biblioteket giver dagplejere, pædagoger og medarbejdere på biblioteket mulighed for at udveksle erfaringer og sammen tilegne sig nye kompetencer og blive klogere på børns sproglige udvikling og kulturelle dannelse og ikke mindst egen og hinandens fagligheder. Og for de biblioteksansatte skaber den fælles indsats erfaringer, som kan videreføres i samarbejdet mellem dagtilbud og kulturområdet.

Aktionslæring og temaaftenener om sprog

Fra januar 2018 har Nationalt Videncenter for Læsning været tilknyttet projektet. Gennem fem aktionsforløb, faciliteret af Anders Skriver Jensen, adjunkt og ph.d., har dagplejere, pædagoger og medarbejdere på biblioteket blandt andet arbejdet med børns sprog i hverdagen og voksnes rolle i børns leg.

På en række temaaftener har de udvekslet og diskuteret de erfaringer og refleksionerne, de har opnået via aktionerne. De har fået ny inspiration og viden omkring arbejdet med aktionerne, og så er det også her, den næste aktion er blevet sat i gang.

Aktion om et sprogligt velkomstritual på biblioteksdagen

En af aktionerne har bestået i at etablere et velkomstritual på biblioteksdagene, således at børnene oplever et tilbagevendende og genkendeligt indslag i forbindelse med deres besøg på biblioteket. Et ritual, som indikerer, at ”så er vi i gang”.

En af grupperne har bl.a. arbejdet med en fælles velkomstsang som indledning til biblioteksdagen, hvor børn og voksne samles i en rundkreds og synger en navnesang. Her præsenterer hver deltager sit navn på skift, og forskellige rytmer og fagter udføres. På den måde kommer både turtagning, motorik og sprog i spil.

Ritualet bliver gentaget ved børnenes næste besøg på biblioteket og er, sammen med en interaktion med et barn i hverdagens praksis, blevet dokumenteret i form af små videofilm. Disse har efterfølgende dannet grundlag for en fælles refleksion over arbejde med sprogstimulering. 

For nogle af deltagerne har det været noget af en mundfuld at skulle se og diskutere sit arbejde og faglighed via de små film. På den anden side har det givet dem mulighed for at eksperimentere og være nysgerrig på egen praksis og at kigge på, hvad der fungerer, og hvad man evt. kan gøre mere af. 

  • Fotografier fra projekt Godt begyndt

    To fotografier af fotograf Alfred Christensen taget en af formiddagene på biblioteket:

    Der leges og bygges i børnebiblioteket:Godt begyndt_der leges på biblioteket

    To børn ser sammen i billedbøger:Godt begyndt_børn ser og taler om billedbøger

Del siden på email

Du deler et link til siden: Klog på sprog - sammen