Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Et kritisk blik på de nationale test

I Danmark har vi stort fokus på at teste børns sprog- og læsefærdigheder.

Resultaterne hjælper os med at identificere vanskeligheder, så undervisningen kan differentieres og matche elevgruppen, og med at vurdere, om børnene er på det forventede niveau i forhold til gennemsnittet i kommunen, resten af landet - og verden.

Samtidig forholder mange sig kritisk til test. Bør vi ikke også arbejde med andre evalueringsformer? Og hvilken betydning har al denne målen og vejen egentlig? Såvel for vores opfattelse af, hvad der er gode og relevante sprog- og læsefærdigheder, som for de fagpersoner, der gennemfører testene, og for børnene, der testes.

Når man taler om test, er der altså flere perspektiver i spil. Det kommende nummer af centerets fagtidsskrift Viden om Literacy, der udkommer til maj, søger at favne så mange som muligt. Det rummer derfor både oversigter over og præsentationer af test, beretninger om udvikling af test, om hvad vi bør vide om test samt om anvendelse af testresultater, og endelig er der kritiske blikke på konsekvenser af testning og testkultur. 

Et kritisk blik på de nationale test

Et af de kritiske blikke kommer fra uddannelsesforskeren Jeppe Bundsgaard, der i sin artikel spørger, om de nationale test udgør et pædagogisk redskab? Og nej, det mener han ikke, de gør. I stedet kan de medføre en undervisning, der mere forbereder eleverne på den konkrete test end på de brede sprog- og læsefærdigheder, der er brug for i uddannelses- og samfundsliv.

I artiklen besvarer Jeppe Bundsgaard følgende seks spørgsmål, som, understreger han, hvis de kan besvares med testen, kan gøre den til et pædagogisk redskab:

  • Hvad måler testen?
  • Hvordan klarer eleverne i klassen sig i forhold til kommunens eller landets elever?
  • Er eleverne blevet bedre i løbet af den forgangne periode?
  • Hvilke elever har problemer i forhold til det faglige område, der måles?
  • Hvad er zonen for nærmeste udvikling for eleverne inden for det målte område?
  • Hvad kan jeg gøre som lærer i forhold til de forskellige grupper?

Del siden på email

Du deler et link til siden: Et kritisk blik på de nationale test