Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Grammatikundervisning i folkeskolen – hvad gør den egentlig godt for?

Grammatikundervisning fylder meget i skolens tre store sprogfag, dansk, engelsk og tysk. 14 forskere har over et år undersøgt, hvad der helt konkret foregår i grammatikundervisningen i skolens ældste klasser. Undersøgelsen peger på:

  • At grammatikundervisning ofte optræder som tidsudfyldning og pauser i en skoledag. Mange lærere efterspørger inspiration til undervisningen.
  • At grammatikundervisning er forskellig fra fag til fag. Det påpeger et behov for at udvikle det tværfaglige samarbejde, så lærerne kan lære af hinanden, og så eleverne kan trække på grammatisk viden på tværs af sprogfagene.
  • At grammatikundervisning ikke gør eleverne dygtigere til grammatik eller til at skrive. Individuel, traditionel grammatikundervisning gør ikke eleverne dygtigere til grammatik eller til at skrive, og det er en erfaring, lærerne i projektet deler. Det påpeger et behov for at udvikle og afprøve nye måder at undervise i grammatik på i dialog med traditioner i fagene.

Grammatikundervisning er en pause

Grammatikundervisning er meget andet end en undervisning i sprog. Den optræder som tidsudfyldning og pauser i en skoledag. Den er et disciplineringsredskab og kan bruges, når der er vikar. Den tager form af gloselister og stavekontrol, og den er ofte udliciteret til digitale teknologier, så eleverne sidder alene foran skærmen og løser grammatikopgaver. Nogle lærere eksperimenterer med nye veje for grammatikundervisning, men de fleste efterspørger inspiration.

Grammatikundervisning er forskellig fra fag til fag

I dansk dominerer træningsøvelser, hvor eleverne individuelt øver tegnsætning og bestemte stavemønstre. I engelsk gemmer grammatikundervisningen sig i en kommunikativ undervisning, hvor eleverne skal bruge sproget. I tysk er der et eksplicit fokus på grammatik i den fælles klasseundervisning. Der er med andre ord store forskelle på grammatikundervisning i skolens tre store sprogfag. Forskerne bag projektet peger derfor på et behov for at udvikle det tværfaglige samarbejde, der kan bringe fagene i dialog med hinanden, dels så lærerne kan lære af hinanden, og dels så eleverne kan trække på grammatisk viden på tværs af sprogfagene.

Grammatikundervisning gør ikke eleverne dygtigere til grammatik eller til at skrive

Det er markant, at der bruges meget tid på den traditionelle skolegrammatik, for vi ved, at individuel, traditionel grammatikundervisning ikke gør eleverne dygtigere til grammatik eller til at skrive. En erfaring, lærerne i projektet deler. Gramma3 understreger, at der er behov for at udvikle og afprøve nye måder at undervise i grammatik på i dialog med traditioner i fagene.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Grammatikundervisning i folkeskolen – hvad gør den egentlig godt for?