Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Hjælp børn til en god sprogudvikling

Fredensborg Kommune har produceret en speeddrawing med titlen "Hjælp dit barn godt i gang med sprog. En lille film med praktiske råd og ideer til forældre".

Den beskriver på en enkel måde, hvordan børns typiske sprogudvikling forløber, og hvordan denne sprogudvikling kan stimuleres, og samtidig giver den gode praktiske råd til forældre om, hvordan man kan tale sprogudviklende med sit barn. Speeddrawingen kan også bruges som et rådgivningsredskab for ansatte i dagtilbud, der vil hjælpe forældre med at støtte deres barns sproglige udvikling. 

De første år er de vigtigste for barnets sproglige udvikling

Barnets første leveår er afgørende og kritiske for barnets sproglige udvikling. Det er her, det sproglige fundament lægges for barnets muligheder for at kommunikere senere i livet og også for barnets læse- og skriveudvikling. I speeddrawingen udpeges de centrale milepæle i barnets sproglige udvikling i denne alder. Det gælder fra barnets tidlige meddelelser til omverdenen, lige efter at det bliver født, over barnets første ord omkring 12-månedersalderen, og til det tidlige bogstavkendskab inden skolestart ved 6-årsalderen. 

Sådan støtter du dit barns sproglige udvikling

For hver af disse milepæle leverer speeddrawingen gode råd til, hvordan forældrene kan støtte barnet i at bevæge sig fremad. I forhold til for eksempel barnets første ord i 12-måndersalderen lyder rådet, at man som forældre gentager det ord, som barnet siger eller forsøger at sige, og bruger det i en sætning for på den måde at hjælpe barnet med at kombinere ord. 

Speeddrawingen pointerer også, at man ikke kun støtter udviklingen af barnets ordforråd ved at læse bøger sammen med barnet, men også ved at tale om de ting, man gør sammen med barnet i hverdagen for på denne måde at lære barnet ord, som det kan bruge i forskellige sammenhænge. 

10 gode råd til udviklingen af barnets sprog

Speeddrawingen afsluttes med en nyttig opsummering af 10 gode råd til, hvordan man som forældre kan støtte barnet i dets tilegnelse af sprog. Rådene er blandt andet at være en sproglig rollemodel for barnet og at blande nye med kendte ord i samtalen med barnet. Og det understreges, at det ikke er en god ide at rette barnets sprog direkte. I stedet anbefales det at gentage ordet rigtigt i stedet. 

Disse råd kan også med fordel danne grundlag for en rådgivning af forældre i dagtilbud om, hvordan de bedst kan støtte deres børns sproglige udvikling. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Hjælp børn til en god sprogudvikling