Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Nyt projekt i centeret: Læsesucces for ordblinde børn

50.000 børn i den danske grundskole har store læse- og stavevanskeligheder. Heraf udgør ordblinde langt den største gruppe.

Ordblindhed giver store problemer med at læse, stave og skrive og regnes derfor som den mest udbredte barriere for et barns læring samt for, at det kan deltage i samfund og arbejdsliv. Derfor er 50.000 et tal, som det er bydende nødvendigt at reagere på.

Det sker med det landsdækkende projekt Læsesucces for ordblinde børn, som Nationalt Videncenter for Læsning nu igangsætter med deltagelse af alle seks professionshøjskoler og i tæt samarbejde med 12 kommuner. Projektet støttes med kr. 3.930.000 af Egmont Fonden.

Repræsentant for professionshøjskolerne og formand for Nationalt Videncenter for Læsnings styregruppe, Lis Madsen, udtaler: 

- Jeg er meget glad for, at Nationalt Videncenter for Læsning har fået mulighed for at gennemføre dette vigtige projekt, som de seks professionshøjskoler naturligvis bakker op om. Med 50.000 ordblinde børn i den danske folkeskole er det helt afgørende, at professionshøjskolerne sammen udvikler ny viden på området, så ordblindeundervisningen styrkes, og så ordblinde børn gives gode fremtidsmuligheder.

Et projekt målrettet dobbeltudfordrede børn

Projektet er målrettet ”dobbeltudfordrede børn”, det vil sige ordblinde børn fra socialt udfordrede familier, og er nyskabende i sit design, idet indsatsen udvikles efter det enkelte barn og inddrager en bred vifte af fagpersoner omkring barnet.

Både barnets familie og de nære fagprofessionelle, som er lærere, læsevejleder og pædagoger fra barnets skole, involveres som aktive parter. Specialister fra de seks professionshøjskoler sikrer sparring for de involverede parter og står efterfølgende for at dele projektets metoder og resultater med landets øvrige kommuner.

Direktør i Egmont Fonden, Henriette Christiansen, udtaler:

- Særligt ordblinde børn fra udsatte familier får ikke den tilstrækkelige støtte til at håndtere deres ordblindhed. Med Læsesucces for ordblinde børn giver Nationalt Videncenter for Læsning et ambitiøst bud på, hvordan man gennem en stærk inddragelse af både børn og forældre kan skabe en helhedsorienteret indsats for de ordblinde børn, der har det største støttebehov.

Rammen er dermed sat for et stærkt og fagligt samarbejde for erfaring og viden, der vil brede sig ud til hele landet, og hvor det ordblinde barn og dets faglige og sociale behov hele tiden er i centrum. Målet er, at de voksne omkring børnene udvikler faglige og pædagogiske redskaber, så de kan sikre barnet varigt forbedrede muligheder for at deltage i skole- og samfundsliv.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nyt projekt i centeret: Læsesucces for ordblinde børn