Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Skrivesenteret i Trondheim fylder 10 år

I Nationalt Videncenter for Læsning holder vi øje med den forskning, der pågår rundt om i verden, og når det gælder skriveforskningen skeler vi særligt til Norge.

I Trondheim findes et skrivecenter, som mange af jer sikkert kender. Netop i disse dage fejrer centeret 10-årsjubilæum, og det er anledning til at (gen)besøge deres hjemmeside og pege på nogle udvalgte eksempler blandt de mange resurser, som alle os, der arbejder med udvikling af skrivedidaktik og skriftsprogsudvikling, har glæde af at kende til.

Dagtilbud

På skrivecenterets hjemmeside finder I mange udgivelser om børn i dagtilbud, der udforsker skriftsproget. De går på opdagelse i skriften og prøver sig frem med lyde, bogstaver, symboler og tegn. De skriver selvfølgelig breve, møder et hav af tekster og prøver sig selv af som skrivere. For pædagogen handler det om, hvordan de bedst støtter børnenes skriftsprogsudvikling og inspirerer til læsning og skrivning. Læs mere her

Overgang til skole

Vi ved, at overgange fra dagtilbud til skole betyder rigtig meget for barnet. En god skolestart har stor betydning for barnets trivsel og læring hele vejen op gennem skolesystemet. Det har vi læst om for nylig i Egmont Fondens rapport Den gode skolestart

Skrivecenteret i Norge præsenterer rapporter og film om, hvordan man kan organisere barnets vej ind i skolen og dermed barnets vej ind i skriftsproget. Tjek denne side og se filmene, hvor børnene selv fortæller, hvad de synes, de lærer i børnehaven, og hvad de forventer at lære i skolen.

Skole

I skolen skal der læres håndskrift, og der skal skrives på tastatur. Eleverne skal skrive tænketekster og præsentationstekster, og de skal lære at skrive mange forskellige typer af tekster, fordi skolen har fagspecifikke tekstkulturer.

At arbejde med skriveprocesser, skriveværksteder og skrivekulturer og udvikle skriveidentiteter i fagene er noget, man ved meget om i Skrivecenteret i Trondheim. Kig for eksempel ind i deres store bibliotek, hvor I finder en rigdom af artikler, skrevet primært af norske forskere, om alt, hvad der har med skrivning i skolen at gøre.

Unge, uddannelse og arbejdsliv

Og så er der selvfølgelig ungdomstrinnet, videregående uddannelse, læreruddannelse og arbejdsliv. Forhold, der gør, at vi alle holder næsen i sporet og blikket rettet mod skriveoplæringsopgaven, for man har brug for at kunne skrive i dag, hvis man vil begå sig i uddannelse, i arbejdsliv og i samfund.

Som det hedder i Skrivecenterets mandat, så går arbejdet ud på at styrke skrivekompetencer hos børn, unge og voksne og arbejde med skrivning som grundlæggende færdighed i forskellige fag og på forskellige uddannelsesniveauer – hele vejen gennem uddannelsessystemet. Det læser man alt sammen om her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skrivesenteret i Trondheim fylder 10 år