Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Støt elever med svage sprog- og læseforståelses-kompetencer

10-15 % af alle børn har store problemer med at forstå, hvad de læser. Sådan lyder det i det nye vidensnotat Effektive redskaber til at styrke elevers sprog og læseforståelse, der er udarbejdet af TrygFondens Børneforskningscenter under Aarhus Universitet. 

Vidensnotatet stiller skarpt på, hvad der kendetegner skolebørns sprogvanskeligheder, og formidler forskningsbaseret viden om, hvilke redskaber der kan støtte børns sprogudvikling og læseforståelsesudvikling i skolen. Nedenfor fremlægges nogle af de redskaber, notatet peger på.

Et redskabskatalog til praktikeren

Redskaberne i vidensnotatet er centreret i tre grupper: læringsstrategier, understøttende redskaber og fælles boglæsning. Der er her tale om betegnelser, som mange praktikere ville forstå i tilknytning til henholdsvis læseforståelsesstrategier, grafiske modeller og dialogisk læsning.

Det er i det hele taget en pointe fra forfatternes side, at meget af den viden, der er i vidensnotatet, findes hos praktikerne i forvejen. Vidensnotatet kategoriserer denne viden, så den er nem at overskue og udbygger den ved at vise brugen af strategier i forskellige undervisningforløb.

Læringsstrategier og understøttende redskaber

Læringsstrategierne i notatet deles op i kognitive og metakognitive strategier. Et eksempel på en kognitiv strategi er for eksempel at aktivere sin forhåndsviden, mens et eksempel på en metakognitiv strategi er at planlægge sin læsning på forhånd i forhold til, hvilke ressourcer man skal bruge for at forstå teksten.

Blandt de understøttende redskaber finder man grafiske modeller, der for eksempel kan illustrere opbygningen af en faktatekst for læseren, men også forskellige hukommelsesteknikker. 

Voksenstøtte i den fælles boglæsning

Vidensnotatet gør under afsnittet om fælles boglæsning opmærksom på, at børn helt op til 4. klasse har behov for voksenstøtte under læsningen, da højtlæsning uden støtte kun i begrænset form fører til udvikling af et større ordforråd. Blandt de strategier, som vidensnotatet anbefaler under den fælles boglæsning, er arbejdet med at stille spørgsmål til teksten og at bruge rekvisitter til at illustrere ords betydninger.

Eksempler på brug af redskaberne i praksis

Strategierne suppleres med praksiseksempler fra forskellige forskningsindsatser. Forskellige forløb præsenteres med angivelse af, hvor lang tid forløbet varede, hvordan forskellige strategier blev præsenteret, og hvilke aktiviteter eleverne udførte undervejs. 

Under læringsstrategierne finder man således gengivelse af et praksiseksempel, der understøtter talesproglige kompetencer via gensidig læsning, hvor eleverne på skift skulle forudsige, afklare, stille spørgsmål og forklare en tekst, der blev læst højt for dem. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Støt elever med svage sprog- og læseforståelses-kompetencer