Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Lolland skriver

På Lolland har man gennem en årrække haft styrket fokus på børns læsning og skrivning, og Lolland Kommune har haft et stærkt samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning om de yngste børns sproglige udvikling. Indsatserne ser ud til at have skabt forandringer. Dagtilbuddets sprogvurderinger har haft en lille positiv fremgang, og i indskolingen læser eleverne næsten på linje med landsgennemsnittet. Men på mellemtrinnet og i udskolingen er der behov for en særlig indsats, og det får kommunen nu mulighed for med en stor donation fra A. P. Møller Fondens Folkeskoledonation.

Folkeskolerne i Lolland Kommune har modtaget en donation på 6.308.000 kr. til projektet Lolland skriver. Projektet skal løbe over fire år og skal styrke de ældste elevers skrivefærdigheder i skolens fag. I kommunen glæder man sig over den ambitiøse og langsigtede indsats, som kan styrke næste generation langt ind i deres videre uddannelse og arbejdsliv.

Projektleder Peter Heller Lützen fra Nationalt Videncenter for Læsning fortæller om baggrunden for projektet: ”Alle forældre er interesserede i deres børns skolegang, men ikke alle har lige muligheder for at støtte og hjælpe dem. Derfor ligger der en stor opgave for lærerne, for skole og uddannelse kan være børnenes mulighed for at få de kompetencer, som mange af deres forældre ikke har fået.”

Peter Heller Lützen uddyber: ”Vi tager udgangspunkt i forskning og erfaringer, der peger på, at gode skriftsproglige kompetencer er indgangen til både faglig udvikling og lyst til at udtrykke sig og deltage i samfundslivet. Lolland Kommune ser det klassiske 'Fourth Grade Slump' ved indgangen til mellemtrinnet. Udtrykket dækker over en tendens til, at eleverne får svært ved at følge med i undervisningen, fordi fagteksterne bliver sværere, eleverne skal kunne læse sig til viden på egen hånd og efterhånden også udtrykke sig i et fagligt skriftsprog. Det er der mange, der kæmper med, så derfor prøver vi at sætte ind dér.”

Læsning og skrivning hænger altså uløseligt sammen, og elevernes læse- og skriveudvikling i fagene har stor betydning for deres muligheder for at tilegne sig fagenes indhold og uddanne sig på længere sigt. Derfor skal projektet fokusere på flere områder inden for elevers læsning og skrivning:

Skrivedidaktik: Lærerne skal i samarbejde med videncenterets konsulenter udvikle undervisningen, så eleverne får mod på skrivning og får skrivetillid.

Ordforrådsudvikling og begrebsforståelse i skolens fag: Eleverne skal opleve sammenhæng mellem mundtligt ordforråd, læsning og skrivning.

Faglig læsning i alle fag: Eleverne skal gradvist tilegne sig strategier for, hvordan man går til svære fagtekster, så de bliver mere sikre i selvstændig læsning. Faglig læsning kobler sig til faglig skrivning i alle fag.

Differentiering og tekstmangfoldighed: Projektet vil have fokus på, hvordan både elever med læse- og skrivevanskeligheder, elever i mellemgruppen og elever med særligt gode læse- og skrivekompetencer kan understøttes fagligt i undervisningen. Eleverne skal opleve, at de alle har mulighed for at deltage og få udbytte af undervisningen.

Dannelse gennem tekstforståelse: Eleverne skal opleve, at de, med fagenes forskellige måder at begribe verden på, kan blive klogere og inspireret til selv at søge videre i uddannelsessystemet.

Projektet skal bidrage til at strukturere og nytænke lærernes tilgang til arbejdet med elevernes læsning og skrivning som en blivende del af organisationen efter projektets udløb. ”Lærerne skal have et kompetenceløft inden for læse- og skriveudvikling, og der vil gennem projektet være fokus på videndeling og løbende opfølgning fra ledelsen. Det handler om at få etableret nye faglige strukturerer og vaner, der varer ved, også efter projektets afslutning,” siger sektorchef for Skole og Dagtilbud, Espen Fossar Andersen.

Projektet bliver bygget op som en 2+2-model, hvor det vil være mellemtrinnets lærere (5. og 6. klasse), der er direkte involveret de første to år, mens udskolingens lærere (7. og 8. klasse) er med de sidste to år.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Lolland skriver