Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Med højt begavede elever i klassen

Ny podcast om differentierende undervisning i det diverse klasserum

I hver klasse sidder der elever, som er særlig højt begavede. Fagene er lette for dem, men nogle mangler udfordringer og kan derfor være i risiko for at kede sig i undervisningen.

I podcasten Med højt begavede elever i klassen kan du høre forsker Kirsten Baltzer beskrive, hvad der kendetegner dygtige elever, og hvordan læreren ved at planlægge og gennemføre undervisning ud fra en ABC-model kan skabe skoletrivsel og mening i skolelivet for dem – uden at flytte ressourcer og opmærksomhed bort fra klassen som helhed. Dygtige elever er meget forskellige, og forskellige elever vil være mere eller mindre dygtige fra fag til fag. Men Kirsten Baltzer understreger, at vi taler om en stor gruppe elever, 15 % af skolens elever, når man forstår dygtighed bredt.

Kirsten Baltzer fortæller, at dygtige elever typisk er optagede af at 'nørde' og præstere. For at styrke de dygtige elevers faglige udvikling og trivsel anbefaler hun, at man kombinerer holddeling og differentiering i klassen. Holddeling kan give dygtige elever mulighed for at være sammen med nogle, der ligner dem selv, og de kan fordybe sig sammen. Differentieret undervisning i klassen kan blandt andet skabe rum for, at de dygtige elever kan løfte det faglige samarbejde i klassen.

I podcasten forklarer Kirsten Baltzer videre, hvordan lærere kan forberede og gennemføre differentierende undervisning i det diverse klasserum, og hun giver konkrete eksempler på planlægning efter ABC-modellen.

Kirsten Baltzer understreger også vigtigheden af at skabe en klasserumskultur, hvor man respekterer, at alle elever ikke skal udfordres på samme niveau i alle fag. Og hun opfordrer til, at man italesætter differentiering og taler om ”… at vi er meget forskellige, og det skal vi respektere, og vi skal lytte til hinanden med de ting, vi lærer ud fra de forskellige forudsætninger, vi tager fat på opgaverne med.”

Lyt med, og bliv klogere på inklusion af højt begavede elever i undervisningen.

Ide og tilrettelæggelse: Henriette Romme Lund og Peter Heller Lützen, Nationalt Videncenter for Læsning.

Produktion: Siri Bonde.

Podcasten er produceret med støtte fra Undervisningsministeriet som del af formidlingsprojektet "Ind i øret - ud i skolen".

Del siden på email

Du deler et link til siden: Med højt begavede elever i klassen