Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Når lærere og elever er sammen om grammatik

Hvad foregår der, når lærere og elever er sammen om grammatik? Og hvordan kan vi udvikle grammatikundervisningen i skolens sprogfag? Det ved vi faktisk ikke særligt meget om, men nu har en stor gruppe forskere på tværs af landet undersøgt, hvordan grammatikundervisning praktiseres på en række skoler. I forlængelse af dette eksperimenteres der med udvikling af grammatikundervisning i dansk, engelsk og tysk. Projektet hedder Gramma3, og du kan høre om projektet i en ny podcast:

I denne podcast fortæller tre forskere i Gramma3 (Lene Storgaard Brok, Mette Vedsgaard Christensen og Kristine Kabel) om undersøgelsens foreløbige fund. Forskerne har været med i undervisningen og set, hvordan grammatik ofte bliver rammesat som individuelle træningsopgaver uden reference til en fælles kontekst. Derfor har man iværksat eksperimenter med såkaldt kontekstbaseret grammatikundervisning med afsæt i bl.a. Debra Myhills forskning i elevers skriveudvikling. I projektet vil man gerne udvikle en meningsfuld og differentieret undervisning i grammatik på tværs af sprogfag og med udgangspunkt i autentiske tekster – elevernes egne tekster, avisartikler, litterære tekster, billedtekster og fagtekster.

Målet er at klæde elever på til at træffe sproglige valg, når de skriver tekster. De foreløbige fund af projektet peger på, at en fælles fortolkningspraksis skal fylde meget mere i grammatikundervisningen - lærere og elever skal være mere sammen om grammatik. Elever skal tilbydes strategier til at diskutere, hvordan sprog virker i en tekst, og det skal lærere klædes på til at rammesætte.

Podcasten er produceret som led i forskningsprojektet Gramma3. Podcasten er produceret med støtte fra Undervisningsministeriet. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Når lærere og elever er sammen om grammatik