Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Nyt tidsskrift: Grammatik i kontekst

Grammatikundervisning har længe været dårligt belyst i en dansk kontekst. Det råder vi nu bod på med et temanummer af tidsskriftet Viden om Literacy om grammatik i kontekst baseret på aktuel forskning. Viden om Literacy nr. 27 er udkommet.

En stor gruppe forskere på tværs af Danmark har undersøgt, hvordan grammatikundervisning praktiseres på en række skoler. I forlængelse af denne kortlægning har gruppen eksperimenteret med udvikling af kontekstualiseret grammatikundervisning i sprogfagene dansk, engelsk og tysk. Projektet hedder Gramma3, og projektets fund formidles over otte artikler i første del af dette temanummer.

Debra Myhill indleder temanummeret med en introduktion til sin grundlæggende forskning og den holistiske tilgang til grammatikundervisning, som har inspireret Gramma3-projektet. I sidste del af temanummeret præsenteres en række danske og norske bidrag om grammatikundervisning på tværs af sprogfag. Flere artikler diskuterer, hvordan tværsproglig eller translanguagingpædagogik kan sættes i spil med inddragelse af elevernes sproglige repertoirer eller klassens selvopfundne sprog. Vi får eksempler på, hvordan en SFL-baseret tilgang kan klæde elever på til at skrive litterære tekster på tværs af sprogfag. Og sidst men ikke mindst præsenteres undersøgelser af læreres respons på grammatik i elevers tekster, og vi får indblik i grammatikundervisning i franskfaget.

Som noget nyt har en del af tidsskriftets artikler gennemgået fagfællebedømmelse.

 • Oversigt over bidragsydere

  Indledning
  Katja Sørensen Vilien & Frøydis Hertzberg

  Introduction: re-thinking grammar – as choice
  Debrah Myhill

  Gramma3-projektet 2018-2019 – Baggrund og overblik
  Mette Vedsgaard Christensen, Lene Storgaard Brok & Kristine Kabel

  Kontekstualiseret grammatikundervisning – hvad er det?
  Kristine Kabel & Kirsten Bjerre

  Tværfagligt samarbejde om kontekstualiseret grammatikundervisning
  Hanne Møller

  Hvordan kan tværsproglighed i grammatikundervisningen se ud?
  Mette Vedsgaard Christensen, Kathrin Bock & Ida Gyde Hansen

  ’Der er et kæmpe forfelt her’
  Inger Maibom & Grete Dolmer

  Klassesamtaler i grammatikundervisningen
  Mette Vedsgaard Christensen

  At vælge, forhandle og begrunde engelsk grammatik
  Lilian Rohde

  Den interaktive tavles potentialer i kontekstualiseret grammatikundervisning
  Søren Vestergaard Riis

  Grammatikkundervisning med utgangspunkt i elevenes flerspråklighet
  Sofie Emilie Holmen

  Grammatikk og språklek i en språkheterogen elevgruppe
  Anne Marit Vesteraas Danbolt

  Translanguaging - alle elevers læring i centrum
  Anne Holmen & Helene Thise

  På tværs af sprog – med litteratur og grammatik i fokus
  Kathrin Bock & Susanne Karen Jacobsen

  Grammatikkundervisning i franskfaget
  Eva Thue Vold

  Læreres respons på syntaks i elevtekster
  Ingebjörg Tonne

  Grammatikk og feedback i lærerutdanningens skriveopplæring i engelsk
  Michel Alexandre Cabot

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nyt tidsskrift: Grammatik i kontekst