Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Sprog med i skole

Fokus på sprogpædagogik skal give eleverne en tryggere skolestart

Overgangen fra dagtilbud til skolen kan være forbundet med utryghed og usikkerhed for mange børn. Det kan have konsekvenser for barnets videre uddannelse og liv. Senest har en rapport fra Egmont Fonden dokumenteret, at lidt over 41 procent af børnene er nervøse for at starte i skole og/eller tror, det bliver svært at gå i skole, og 11,6 procent af skolestarterne har en lav skoletrivsel.

I samarbejde med Fredensborg Kommune skal Nationalt Videncenter for Læsning udvikle en tryggere skolestart for de yngste elever med fokus på børnenes udvikling af fagsprog i dansk og matematik. Projektet bygger på metoden Udvidet dialogisk læsning, som er udviklet i et tidligere samarbejde med kommunen omkring literacypædagogik i dagtilbud. Metoden Udvidet dialogisk læsning har tre faser, og målet er at øge alle børns deltagelsesmuligheder.

Udvidet dialogisk læsning

I indskolingen skal metodens tre faser understøtte det faglige arbejde, som skal foregå i dansk- og matematikfaget, og invitere til, at børnene tager udgangspunkt i deres egen faglige nysgerrighed og udvikler sprog og omverdensforståelse den vej.

  • Fase 1: ”Læs og lyt” består af at læse omverdenen/omgivelserne, fx ved en tur ud af huset eller at lytte til en oplæst bog
  • Fase 2: ”Læs og snak” består af dialoger om det, børnene ser i omgivelserne/får oplæst, og børnene skal arbejde med at omsætte deres hverdagssprog til skolesprog, dvs. her består ordtilegnelsen af skolesprog, som er både før-faglige ord og begreber, matematiske ord og begreber samt danskfaglige ord og begreber
  • Fase 3: ”Læs og leg” består af aktiviteter til at styrke det sproglige arbejde i dansk og matematik, hvor eleverne også anvender skriftlige tegn. De skal lege sig ind i situationerne og bruge det sprog, de har lært gennem fase 1 og 2.

”Børnenes tidlige sproglige udvikling har afgørende betydning for, hvor godt de kommer i gang med at lege og lære. Derfor har vi i flere år – og med stor succes – arbejdet med Sproggaven og dens metodik i vores dagtilbud. Nu er det indskolingens lærere og pædagoger, som skal lære metoden, så børnene oplever en god og genkendelig overgang, når de begynder i skole. At vi nu kan give børnene Sproggaven med i skole, er derfor bare en super god nyhed,” siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Projektet bygger på en succes

I centeret har vi store forventninger til samarbejdet om Sproggaven med i skole, der er vokset ud af succesen med Sproggaven i dagtilbud. Det tidligere samarbejde har været medvirkende til en forbedring af resultater i sprogvurderingerne, og ud af projektets kompetenceudvikling er der spiret idéer og ejerskab hos det pædagogiske personale. Som Sidsel Vang, områdeleder for Børnehusene Fredensborg, formulerer det, så var ”…sproglig opmærksomhed tidligere noget, vi gjorde ved siden af. Det er det ikke i dag.”

Læs hele interviewet med Sidsel Vang og læsekonsulent i Fredensborg Kommune Marianne Thorsen i det kommende temanummer af tidsskriftet Viden om Literacy med fokus på sprogpædagogik i dagtilbud, som udkommer d. 2. november 2020.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprog med i skole