Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

En mentor til dobbeltudfordrede børn i ordblindevanskeligheder

Når man er ordblind og samtidig kommer fra et hjem, hvor der ikke altid er overskud til at rette opmærksomheden mod barnets problemer med skriftsproget, kan det godt være en stor mundfuld at gå i skole. Egmontfondens rapport Registeranalyse – børn og unge med ordblindhed fra 2018 viser, at chancen for at klare sig gennem uddannelsessystemet som ordblind er mindre, hvis det ordblinde barn kommer fra et hjem med svagere social baggrund. Derfor har man i projekt Læsesucces for ordblinde børn udviklet en mentorfunktion for de dobbeltudfordrede børn, og i skrivende stund er der uddannet 28 lærere og pædagoger til at varetage og videreudvikle funktionen på projektets skoler.

Besøg vores nyeste webdok, som handler om, hvordan dobbeltudfordrede børn i ordblindevanskeligheder kan tilbydes en mentor på skolen. Her møder du blandt andet en mentor gennem tre korte film, og du bliver guidet gennem 'Mentorplakaten'.

Del siden på email

Du deler et link til siden: En mentor til dobbeltudfordrede børn i ordblindevanskeligheder