Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

It-strategier for ordblinde gymnasieelever

I denne film får du et sjældent indblik i hverdagens tekstarbejde som ordblind gymnasieelev. Vi møder eleven Benedicte, som har rigtig godt styr på sine it-strategier, både når hun forbereder sig til undervisningen, og når hun deltager i timerne.

Vi ved, at alt for mange ordblinde unge ikke anvender den læse- og skriveteknologi, som kan give dem lige deltagelsesmuligheder i undervisningen og sikre dem en god uddannelse. Det er vigtigt, at både ordblinde elever og faglærerne omkring eleven har indsigt i gode it-strategier. 

I filmen viser Benedicte, hvordan hun forbereder sig ved at få fagtekster læst op i mindre bidder, samtidig med at hun stopper op og fremhæver de vigtigste dele i teksten med overstregningsværktøj.

Hun tager også noter under sin forberedelse. Det gør hun ved at kopiere de fremhævede tekstdele over i OneNote med delt skærm på computeren. Hun markerer igen særligt vigtige ord eller vendinger i noterne for at skabe yderligere overblik. Når hun skal bruge sine noter, får hun oplæsningsprogrammet til at læse noterne op, hvis ikke hun selv giver sig i kast med at skimme noterne.

På den måde får Benedicte et overblik over det læste inden undervisningen. Det er nemlig svært at skimmelæse som ordblind. Benedicte forklarer det på den måde, at:

”Hele siden kan godt lidt gå i ét, fordi der er så mange ord.”

Vi ser også, hvordan Benedicte bruger andre strategier, fx ordforslag til at skrive og tale-til-tekst gennem mobiltelefon med forbindelse til computeren. Det kan alt sammen lyde indviklet, men i filmen guider Benedicte os ved at vise sin skærm og strategier direkte på computeren.

Strategierne er vigtige i alle fag. Også i et fag som matematik er der skriftsprog, som kan udgøre en barriere:

”Man kan hurtigt som ordblind mislæse eller misforstå … og det gør, at man enten kan få et helt andet svar, eller at man misforstår opgaven fuldstændigt,” fortæller Benedicte.

Benedicte siger opsamlende, at ordblindheden er der hele tiden, men at faglærerens indsats er afgørende: ”…ordblindhed, det er omkring én, og der er nogle, der har det rigtig svært med det, og det kan man måske ikke se udenpå, men man har ligesom noget, der hele tiden kører i éns hoved, og man føler hele tiden, at man er et skridt bagud. Man kan gøre så meget for at hjælpe, og det er nogle meget meget små ting, der tager fem minutter, men det ville lette rigtig meget fra mine skuldre, og jeg tror også fra rigtig mange ordblindes skuldre, hvis man bare lige ændrede rutinen lidt.”

Små ændringer i lærernes opmærksomhed over for elever med og i ordblindhed gør altså en stor forskel, og Benedicte har tre enkle råd til læreren:

  • Alle tekster skal OCR-behandles (dvs. scannes ind på en særlig måde, så det duer med et oplæsningsprogram).
  • Læreren skal huske på, at den ordblinde elev nogle gange skal bruge lidt ekstra tid.
  • Læreren skal stille sig nysgerrig over for den enkelte elevs brug af læse- og skriveteknologi. Benedicte råder læreren til at af og til at gå ned og spørge eleven, om der er problemer. Det kan være flovt selv at skulle gøre opmærksom på sine problemer foran hele klassen.

Se filmen på centerets Youtube-kanal, og find mere materiale til stilladsering af unges læsning og skrivning i vores vidensunivers her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: It-strategier for ordblinde gymnasieelever