Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Projekter

Læse- og skrivestilladser til udfordrede unge i gymnasiale uddannelser

Projektet har til formål at formidle viden om, hvordan lærere i de gymnasiale uddannelser kan stilladsere elevernes læse- og skriveprocesser bedre. Formidlingen sker gennem video, podcast og artikler.

 • Om projektet

  Mange elever på gymnasierne (både stx, hf, eux, htx og hhx) har svært ved at læse, forstå og bruge de fagtekster, man bruger i de gymnasiale fag, og man har på disse uddannelser ikke nogen stærk tradition for at arbejde med stilladsering af læsning og skrivning – eller at bruge læse- og skriveteknologi.

  Projektet vil derfor formidle god praksis, konkrete metoder og brugbare ideer, som gør det nemmere for alle gymnasielærere i Danmark at støtte deres elevers læsning og skrivning. Projektet formidler blandt andet viden fra to gennemførte projekter: Lektier og læsning på VUC og Styrket skriftlighed på hf.

  Konkret vil vi præsentere et idekatalog om læsning og skrivning, to film, tre podcasts og tre længere artikler med konkrete ideer, bud fra elever, situationer fra undervisningen, forslag til måder at forberede sig på, skriveøvelser, mundtlige aktiviteter osv.

  Formidlingen er ikke specifikt rettet mod undervisere af ordblinde, selvom noget af indholdet vil komme fra ordblinde elever eller skoler med særlige erfaringer med stilladseret undervisning til ordblinde. Det er vigtigt, at alle ideer har et alment sigte og kan bruges af alle lærere i alle klasser.

  Indholdet præsenteres løbende gennem hele projektperioden og kan tilgås fra et samlet vidensunivers.

 • Vidensunivers

  I projektet er der udarbejdet et vidensunivers med konkrete metoder og idéer til at arbejde med stilladsering af unges læsning og skrivning – og til at bruge læse- og skriveteknologi.
  Find vidensuniverset her.

 • Film

  Her finder du film produceret til projektet.

  Stilladsering kan handle om at vise eleverne resultatet og at koncentrere sig om de strategier, som eleverne kan bruge i processen på vej mod resultatet. I filmen herunder starter matematiklærer Per Nygaard Thomsen undervisningen med at vise eleverne løsningen på matematikopgaven, og dansklærer Winnie Østergaard forærer indholdet af teksten før fælles læsning og arbejde med tekst og fagbegreber.

 • Projektkonsulenter
  Peter Heller Lützen
  Specialkonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  petl@kp.dk
  4189 8598

  Projektleder

  Nina Berg Gøttsche
  Lektor, UV VIA
  nbg@via.dk
  8755 3210

  Projektkonsulent

  Katja Vilien
  Faglig formidler, Nationalt Videncenter for Læsning
  kavi@kp.dk
  4189 7512

  Projektkonsulent

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læse- og skrivestilladser til udfordrede unge i gymnasiale uddannelser