Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Nyt tidsskrift: Sproglig udvikling i matematik og naturfag

Fag som naturfag og matematik er, ligesom dansk og engelsk, fyldt med ord og formuleringer, som eleverne skal kunne bruge og forstå for at udvikle faglige kompetencer. Derfor har man også længe været opmærksom på den sproglige udvikling og faglige læsning i alle skolens fag. Forskningen viser dog, at vi skal endnu tættere på det fagspecifikke sprog i det enkelte fag, hvis vi skal udvikle børnenes sprog i fagene i meningsfulde sammenhænge.

Samtidig skal vi ikke kun fokusere på læsning og skrivning, men tage alle sprogets udtryksformer med, herunder også det talte sprog, når vi skal lære børnene at forstå fagets tænkemåde og sproglige karaktertræk.

Med tidsskriftet Viden om Literacy nr. 30 får læseren mulighed for at dykke ned i nogle fag, som ofte byder på store fagsproglige udfordringer for børnene i skolen. Her kan du blandt andet læse om, hvordan elevers naturfaglige skrivning ser ud i indskolingen, hvad oplæsning og genfortælling kan gøre for den matematiske forståelse, og hvordan man som lærer omfavner elever i læse- og skrivevanskeligheder i naturfag og matematik.

Læs tidsskriftet gratis på vores hjemmeside her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nyt tidsskrift: Sproglig udvikling i matematik og naturfag