Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Nyt materiale styrker ordblindes læsestrategier

”Vi har manglet det her materiale, og derfor udviklede vi det selv.” Projektleder Helle Bundgaard Svendsen forsker i elever med læse- og stavevanskeligheder og er særligt optaget af læse- og skriveteknologi. ”Vi ved, at ordblinde elever stadig kæmper med at få taget teknologi i brug, så de kan læse og udvikle sig fagligt sammen med deres skolekammerater. Derfor er der brug for materialer til både afdækning af og undervisning i de strategier, man som ordblind i skolen skal vænne sig til at bruge for at kompensere for sine afkodningsvanskeligheder.”

I projektet Læsesucces for ordblinde børn arbejder eksperter fra landets seks professionshøjskoler sammen om udvikling og afprøvning af et mentorprogram, og i den forbindelse udvikles også en række materialer, som alle kan hentes på projektets hjemmeside. Og netop et materiale til arbejdet med teknologibaserede læsestrategier viste sig at være helt nødvendigt at udvikle. Forskeren forklarer: ”Det her er det første materiale i Danmark, der giver mulighed for en systematisk afdækning af læse- og skriveteknologiske strategier i forbindelse med læsning. Det er afprøvet i projektet med mellemtrinselever over hele landet og deres mentorer. Mentorerne er typisk lærere, pædagoger eller læsevejledere, som er tæt på barnet. Derfor er materialet formidlet, så almindelige lærere og pædagoger kan bruge det. Man behøver ikke særlige forudsætninger som mentor, man skal bare interessere sig for ordblinde elevers udvikling.”

Vi ser nærmere på materialerne, som falder i to dele: et afdækningsmateriale og et inspirations- og undervisningsmateriale. 

Afdækningsmaterialet

Afdækningsmaterialet giver indblik i barnets brug af teknologibaserede læsestrategier, og materialet støtter samtalen med barnet om strategierne. Materialet består af en vejledning, hvor strategierne er beskrevet, et observationsark og en spørgeguide. Desuden findes materialer til barnet i form af en fagtekst og arbejdsspørgsmål.

”Vi er inspireret af think aloud-metoden, hvor den voksne observerer passivt og krydser af i skemaet, mens eleverne så vidt muligt tænker højt under opgaveløsningen. Når eleven er færdig, kan man stille uddybende spørgsmål til brug af strategierne med støtte i spørgeguiden,” forklarer Bundgaard Svendsen.

Materialet kan se omfattende ud, men ifølge projektlederen tager det kun 20-30 minutter at gennemføre afdækningen sammen med eleven. Men der er solid støtte at hente i materialet: ”Hver enkelt strategi skal vurderes, og der er støtte til, hvad du som den voksne skal kigge efter, og hvordan du kan tale med barnet om det. Der ligger altså en vejledning i materialet i forbindelse med hver strategi.”

Materialet er som sagt udviklet til mellemtrinselever, men spørgeguide og observationsark kan også bruges på senere trin, og i vejledningen er der guidelines til brug af selvvalgte tekster, så man kan tilpasse det barnets alder.

Én ting er afdækning af elevernes strategibrug, men hvordan støtter man så eleverne i at lære de teknologibaserede strategier? Det kan man få hjælp til i inspirations- og undervisningsmaterialet.

Inspirations- og undervisningsmaterialet

I dette materiale lærer eleverne at anvende bestemte læsetekniske funktioner til at styrke deres læseforståelse. Der er fokus på strategierne genvejsfunktion, læsemåde, søgeord og delt skærm. For eksempel er en af opgaverne at læse i en pizzamenu for at finde bestemt indhold i en pizza. Bundgaard Svenden forklarer: ”Hvis nu jeg gerne vil finde en pizza med skinke, så er det smart at kunne søge efter det. Ikke-ordblinde elever kan bare skimme og finde ordet skinke, men ordblinde elever har rigtig svært ved at skimmelæse. Når de skal skimmelæse har de ofte brug for at mestre søgeordsfunktionen. Søgefunktionen er jo indlejret i for eksempel Word, Adobe og andre programmer, men det er vigtigt at huske eleverne på at bruge den og vise dem hvordan.”

Materialerne er udviklet af Signe Elmstrøm Rasmussen fra UC SYD, Pia Mortensen fra UC Lillebælt og Marianne Samuelsson Laursen fra UC Nord, og det bygger på Helle Bundgaard Svendens ph.d.-projekt Teknologibaseret læsning og skrivning i folkeskolen og en række strategikort, som Signe Elmstrøm Rasmussen har beskrevet i artiklen "Otte teknologibaserede læsestrategier for ordblinde".

I projekt Læsesucces arbejder man videre med udvikling af materialer, der kan støtte mentorarbejde omkring ordblinde elever. Senere på foråret får afdæknings- og undervisningsmaterialet følgeskab af en film, som modellerer strategierne direkte på skærmen, henvendt til lærere og mentorer.

Læsesucces-projektet er rettet mod elevernes læsning. Hvis man vil arbejde med ordblinde elevers skrivning, kan man finde inspiration i Kamma Dencker Sennenwalds Model til afdækning og samtale med eleven om brug af skriveteknologi.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nyt materiale styrker ordblindes læsestrategier