Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Portræt af Stine Fuglsang Engmose

Nationalt Videncenter for Læsning byder velkommen til Stine Fuglsang Engmose, der tiltræder en stilling som forsker i det kommende nationale videncenter for ordblindhed og andre læsevanskeligheder (NVOL). Stine nærer et stort ønske om at styrke skriftsprogligt udfordrede elevers muligheder for at deltage i samfundet på lige fod med andre. Derfor har hun fokus på stærke faglige samarbejder mellem de mange forskellige aktører omkring eleven.

Stærke faglige samarbejder skaber sammenhængskraft

Stine Fuglsang Engmose er til daglig ansat på Professionshøjskolen Absalon, hvor hun arbejder i efter- og videreuddannelsen på læsevejleder- og ordblindeuddannelsen samt med forskning og udvikling. Det skal hun fortsætte med, samtidig med at hun skal være med til at opbygge det nye nationale videncenter NVOL i regi af Nationalt Videncenter for Læsning.

Stine er uddannet audiologopæd med speciale i, hvordan teknologier kan støtte udviklingen af den selvstændige læsning, og hun har skrevet ph.d.-afhandling om (it)-støttet børnestavning. Hun har mange års erfaring som kommunal konsulent inden for specialundervisning, og hun har blandt andet beskæftiget sig med implementering af læse- og skriveteknologi som et redskab i arbejdet med at inkludere elever med ordblindhed.

“Jeg mener, at vi tydeligt kan se, at teknologierne i sig selv ikke er nok til at skabe inkluderende læringsmiljøer. Vi bliver nødt til at kigge på, hvordan vi som fagpersoner kan gøre hinanden klogere på de komplekse problemstillinger, der er i feltet. Der er brug for, at en række aktører rundt om eleven samarbejder med hinanden og eleven, fx skal ledelsen ind over, og der skal være et velfungerende samarbejde med forældre og fagpersoner. I nogle sammenhænge er det nødvendigt at tage elever ud af undervisningen for bedre at klæde dem på til at deltage. Jeg er vældig optaget af det tværfaglige samarbejde. Jeg har selv oplevet, hvordan mødet med forskellige fagpersoner har skubbet mig i nye, spændende retninger”, fortæller Stine.

Lige deltagelsesmuligheder for alle

Hvordan underviser man elever, som har svært ved at skrive? Hvordan sikrer man, at afkodning og stavning automatiseres? Det er nogle af de ting, som har optaget Stine. Og ofte i et teknologiperspektiv.

”Vi ved meget om, hvordan vi hjælper elever med vanskeligheder. En af udfordringerne er, at det tager lang tid, ofte længere tid, end man reelt har i praksis i dag. Derudover er det vigtigt at reflektere over, hvornår man som underviser gør hvad. Der skal nemlig være en fin balance mellem fokus på udvikling af selvstændige færdigheder og kompensation. Vi ønsker jo ikke, at kompensation skal stå i stedet for udvikling af selvstændig afkodning og stavning”, fortæller Stine.

Stines drivkraft i arbejdet med elever med ordblindhed er lige deltagelsesmuligheder for alle: ”Jeg er særligt optaget af, hvordan man kan inkludere alle elever. Jeg har altid interesseret mig for at hjælpe dem, der ikke kan deltage i samfundet grundet skrive- og læsevanskeligheder. For mig at se er det afgørende, at vi udvikler stærke faglige samarbejder, som kan understøtte sammenhængskraften i arbejdet med at styrke elevers læsning og skrivning”, understreger Stine.

Visioner for centeret

Det nye nationale center for ordblindhed og andre læsevanskeligheder (NVOL) er blevet til på baggrund af et bredt politisk flertal. I aftalen mellem de politiske parter er arbejdsopgaverne for det nye videncenter beskrevet således: “Videnscentret skal være et knudepunkt for anvendelsesorienteret formidling, god praksis samt viden og vidensdeling for undervisere og vejledere, så børn, unge og voksne kan få den bedst mulige undervisning og støtte.”

Det glæder Stine sig til at bidrage til. Især i forhold til elever i skriftsprogsvanskeligheder: ”Disse elever skal have undervisning, som understøtter, at de bliver funktionelle læsere og skrivere. Det er utroligt vigtigt, at vi bidrager til, at de kan tage en uddannelse og deltage i samfundet. For at nå dertil tror jeg, at vi skal fastholde, at fagfolk skal gøre det, som de hver især er uddannet til: Forskere skal forske, og praktikere skal agere i praksis. Men vi har brug for en forbundethed og flow af viden mellem fagfolk. Når folk er dygtige i et felt, kan det bringe et nyt perspektiv ind i et andet felt. Centeret kan skabe en stærkere sammenhæng og et flow af viden, som er helt afgørende for, at vi skal lykkes.”

Med sig ind i centeret tager Stine et stort fagligt netværk, som hun har oparbejdet gennem sine forskellige ansættelser og samarbejder, en solid viden om skriftsprogsvanskeligheder og en forståelse af, at det kræver et bredt samarbejde, hvis det skal lykkes at ændre praksis: ”Det kræver, at vi kan finde ud af at holde hinanden fast på at løfte kvaliteten over tid. Vi skal sørge for at inddrage forældre, elever, lærere, vejledere, ledere, læsekonsulener, forlag, forskere osv. Samarbejdet med mange aktører skaber den nødvendige sammenhængskraft”, afslutter Stine.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Portræt af Stine Fuglsang Engmose