Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Nyt videncenter for ordblindhed og andre læsevanskeligheder

Et bredt politisk flertal har sagt ja til den tredje aftale om indsatser for ordblindhed og andre læsevanskeligheder, kaldet Ordblindepakke III. Det er ifølge Lene Storgaard Brok, centerleder for Nationalt Videncenter for Læsning (NVL), et skridt i den rigtige retning:

“Vi er i NVL rigtig glade for den politiske interesse for læsevanskeligheder. Når man mangler læsekundskaber, indebærer det en risiko for manglende uddannelse, beskæftigelse og livskvalitet for de berørte. Det er vigtigt, at der nu kommer ekstra fokus på det.” 

NVL skal styrke kendskabet til læsevanskeligheder endnu mere end før

Den nye aftale indeholder blandt andet etableringen af et nyt videncenter for ordblindhed og andre læsevanskeligheder, som skal oprettes i regi af Nationalt Videncenter for Læsning.

“Vi glæder os over, at de kommende indsatser kommer til at ligge hos os i NVL. Centeret har netop holdt 15-årsjubilæum, og vi har en stærk tradition for at forene forskning, didaktik, udvikling og formidling. Vi har netop også fokus på at samle miljøer omkring børn, unge og voksnes læsning og skrivning på tværs af hele landet,” udtaler centerlederen for NVL.

I aftalen mellem de politiske parter udgivet den 10. november 2021 er arbejdsopgaverne for det nye videncenter beskrevet således: “Videnscentret skal være et knudepunkt for anvendelsesorienteret formidling, god praksis samt viden og vidensdeling for undervisere og vejledere, så børn, unge og voksne kan få den bedst mulige undervisning og støtte.”

NVL er glade over tiltaget og det fremtidige arbejde med læsevanskeligheder: “Vi ser frem til at kunne samle eksisterende viden og udvikle nyt sammen med forskningsmiljøer, skoler, kommuner og private aktører og bringe viden i spil til gavn for mennesker i Danmark med læsevanskeligheder,” siger Lene Storgaard Brok.

Ordblinde voksne skal have mere hjælp

Udover et nyt videncenter bliver der med aftalen også sat særligt fokus på voksne med ordblindhed eller andre læsevanskeligheder:

“De sidste to år har vi lavet aftaler på ordblindeområdet målrettet børn og unge. Men rigtig mange voksne har også ordblindhed, og vi har en forpligtelse til at sikre, at dem, som ikke fik den rette hjælp i skolen, får den hjælp som voksne,” udtaler børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Der etableres en styrket indsats med at afklare voksnes ordblindhed, FGU-institutioners undervisningsmiljøer skal forbedres, så de bliver mere ordblindevenlige, og der udarbejdes en kortlægning af og styrket indsats til studerende med ordblindhed eller andre læsevanskeligheder på erhvervsuddannelserne.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nyt videncenter for ordblindhed og andre læsevanskeligheder