Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Læs på kirkegårde, i grøftekanter og i Vangede

Hvad er et sted? Hvad har steder og litteratur med hinanden at gøre? Og hvordan kan man arbejde med det i sin litteraturundervisning? I denne lytteartikel inviterer lærer Signe Refshauge Kjær os ind i emnet: stedbaseret læsning. Hun fortæller kort om, hvad hendes udskolingselever får ud af at læse på og med steder som en del af deres møde med dansk litteratur. Herefter følger vanen tro en levende oplæsning af et centralt bidrag i vores seneste temanummer af tidsskriftet Viden om Literacy. Denne gang kan du lytte til Dorte Vang Eggersens artikel om stedsopmærksom litteraturlæsning i skolen. Eggersen giver os indblik i det filosofiske og litteraturvidenskabelige grundlag for stedbaseret læsning, og til slut følger flere eksempler på brug af metoden i praksis på kirkegårde, i grøftekanter og i Vangede. Lyt med her: 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læs på kirkegårde, i grøftekanter og i Vangede