Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Læsning på digitale enheder

Bogen som medie for tekst og afsæt for undervisning er kendt af alle lærere, men den teknologiske udvikling har gjort, at mange lærere føler, at de står over for nye udfordringer:

Hvordan underviser man eleverne i at læse digitale, multimodale tekster? Udgør digitale medier og tekster en særlig støtte eller udfordring for elever, der har vanskeligt ved at lære at læse? Hvilke læsekompetencer skal eleverne udvikle, når de både skal tilegne sig lineær tekstlæsning i analoge tekster og udvikle navigationskompetencer, som understøtter digital læsning? Og hvilken betydning har det, om vi læser på papir eller på skærm? 

Formålet med dette projekt var at omdanne og formidle nyeste forsknings- og udviklingsviden om læsning på digitale enheder via et inspirationsmateriale rettet mod det læseundervisende personale i grundskolen. Materialet består af en artikel, fire podcasts, tre screencasts, to film, en plakat og en folder og alle materialer kan downloades nedenfor.

 

 • Forskergruppe

  Til at kvalificere det vidensnotat, som udarbejdes i projektet, er en forskergruppe med følgende medlemmer nedsat:

  • Gitte Balling, lektor, Det Informationsvidenskabelige Akademi
  • Helle Bundgaard Svendsen, ph.d., VIA UC
  • Jeppe Bundsgaard, professor MSO, Aarhus Universitet
  • Stig Toke Gissel, ph.d. og lektor i dansk ved UC Lillebælt
 • Reality Tjek-gruppe

  For at sikre at fund og pointer fra den kortlagte forsknings– og praksisviden formidles, så de bedst lader sig omsætte i praksis, er der nedsat en Reality Tjek-gruppe.

  I gruppen sidder:

  • Ann-Birthe Overholt Nicolaisen, læreruddannet, it-didaktisk konsulent, Clio Online

  • Merete Breinholt Mikkelsen, lærer og læsevejleder, Vildbjerg Skole

  • Rikke Christoffersen Denning, lektor, læreruddannelsen, UC Syd

  • Mette Gammelgård Ginnerup, pædagogisk leder og læsevejleder, Skovbakkeskolen i Odder

  • Lise-Mette Damsgaard, læsevejleder, Parkvejens Skole, Odder

   

 • To film om læsning på digitale enheder

  I forbindelse med projektet er der produceret to film, der fokuserer på henholdvis digital læsedidaktik og læsning på skærm og papir. De to film kan ses nedenfor.

 • Tre screencast om læsning på digitale enheder

  I tre screencast introducerer Ann-Birthe Overholt Nicolaisen, Clio Online, og Rikke Christoffersen Denning, UC Syd, digitale teksters troværdighed, deres multimodalitet, og giver bud på, hvordan man kan navigere i dem.

   

 • Fire podcast om læsning på digitale enheder

  Digital læsedidaktik, interview med lektor Jens Jørgen Hansen

  I de seneste år er det sket en voldsom stigning i brugen af digitale medier i de danske skoler. Den digitale udvikling betyder, at undervisningen antager en ny form, og at eleverne møder tekster, der adskiller sig en del fra trykte tekster. En af de forskere, der har beskæftiget sig med denne udvikling, er Jens Jørgen Hansen, lektor og ph.d. ved Syddansk Universitet i Kolding. Han fortæller i denne podcast, hvad der særligt karakteriserer nutidens klasserum og digital læsning i skolen.                                       

  Produceret af: Siri Bonde Andersen og Nationalt Videncenter for Læsning

  Læsning på skærm og papir, interview med lektor Gitte Balling                                           Hvad er det bogen og skærmen kan – og ikke kan – som medier for læsning? Det har Nationalt Videncenter for Læsning spurgt læseforskeren Gitte Balling om. Gitte Balling er lektor på Institut for Informationsstudier på Københavns Universitet og optaget af, hvad forskellige medier, læsemaskiner som hun kalder dem, tilbyder. 

  Produceret af: Siri Bonde Andersen og Nationalt Videncenter for Læsning

   

  Digitale læsestrategier i praksis, interview med lærer Peter Juncker-Mikkelsen                      Børn møder tekster på skærme næsten hver dag, fortæller Peter Juncker-Mikkelsen, der er lærer på Dyssegårdsskolen. I denne podcast forklarer han, hvordan han derfor underviser sine elever i digitale læsestrategier. Han understreger, at der er stor forskel på at læse især fagtekster på internettet og i papirbøger, og at det er vigtigt, at eleverne forholder sig kritisk til digitale tekster.

  Produceret af: Siri Bonde Andersen og Nationalt Videncenter for Læsning

  Læsning i klassen på skærm eller papir, interview med lærer Mikkel Sandbak                I mange klasserum optræder papirbøger ved siden af mobiltelefoner, tablets eller computere. Læreren har derudover ofte en digital tavle til rådighed. Mikkel Sandbak, der er lærer på Gladsaxe Skole, forklarer i denne podcast, hvorfor han synes, det er vigtigt, at eleverne læser på forskellige typer enheder. Han fortæller også om, hvad han på baggrund af sine erfaringer mener, at tekster og papir og digitale tekster hver især kan i forhold til læseoplevelsen og arbejdet med tekster i undervisningen.

  Produceret af: Siri Bonde Andersen og Nationalt Videncenter for Læsning

   

 • Projektkonsulenter
  Lene Storgaard Brok
  Leder af Nationalt Videncenter for Læsning
  lsb@kp.dk
  41898155
  Henriette Romme Lund
  Faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  hrlu@kp.dk
  41897186
  Søren Eefsen
  Underviser ved Læreruddannelsen UCC og videnskabsjournalistisk medarbejder
  SOEE@kp.dk
  41897626
  Anna Køhler
  Vidensmedarbejder i projektet
  Annasigbrittkohler@gmail.com

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsning på digitale enheder