Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Lyst til læsebånd i hele landet

Mange skoler har læsebånd, hvor børnene læser 20-30 minutter hver dag. Der er dog ikke kendte erfaringer med, at folkebiblioteker bidrager til at udvikle og kvalificere læsebåndene.
Dette projekt danner ramme for nye samarbejder omkring læsebånd mellem folkebibliotekarer, lærere, læsevejledere og PLC-medarbejdere.

Gode koncepter og redskaber til skolers og folkebibliotekers samarbejde om læsebånd formidles afsluttende via en håndbog. Håndbog og en serie på tre podcasts finder du nedenfor. 

 • Om projektet

  Der er ikke kendte erfaringer med, at folkebiblioteker bidrager til at udvikle og kvalificere læsebånd i dialog med lærere, læsevejledere og PLC-medarbejdere. Der er heller ikke kendte erfaringer med, at folkebibliotekerne vejleder og inspirerer elever (og lærerne) til læsestof.

  I projektet vil folkebibliotekarer i samarbejde med lærere, læsevejledere og PLC-medarbejdere udvikle aktiviteter, der udvikler og kvalificerer skolers læsebånd.

  Projektet indledes med vidensopsamling. Vidensopsamling sker endvidere løbende gennem hele projektet. Afslutningsvist formidles gode koncepter og redskaber til skolers og folkebibliotekers samarbejde om læsebånd formidles via en håndbog. På denne måde sikres det, at der opsamles og bearbejdes erfaringer fra de deltagende biblioteker og skoler, der igen spredes og deles nationalt. 

 • Projektdeltagere

  Deltagende biblioteker
  Københavns Biblioteker
  Viborg Bibliotek
  Holbæk Bibliotek
  Næstved Bibliotek
  Stevns Bibliotek
  Svendborg Bibliotek
  Sønderborg Bibliotek
  Vejle Bibliotek
  Aalborg Bibliotekerne

  Deltagende skoler
  København: Den Classenske Legatskole
  Viborg: Møldrup Skole
  Holbæk: Tølløse Skole
  Næstved: Karrebæk Skole
  Stevns: Store Heddinge Skole
  Svendborg: Thurøskolen
  Sønderborg: Ahlmann-Skolen
  Vejle: Fælleshåbsskolen
  Aalborg: Vester Mariendal Skole

 • Projektkonsulenter

  Lisbeth Vestergaard
  Tænketanken Fremtidens Biblioteker
  lv@fremtidensbiblioteker.dk
  Projektleder

  Sara Stefansen Hannibal
  Nationalt Videncenter for Læsning
  shan@kp.dk
  Projektkonsulent

  Henriette Romme Lund
  Nationalt Videncenter for Læsning
  hrlu@kp.dk
  Projektkonsulent

 • Referencer
 • Projektets materialer

  Projektet indledtes med et feltarbejde, hvor de deltagende biblioteker besøgte deres samarbejdsskole for at indhente viden om, hvordan skolen praktiserer læsebånd. 

  Til dette arbejde er der udviklet en interviewguide og en observationsguide. Begge kan downloades nedenfor.

  Interviewguide (word)

  Observationsguide (word) 

 • Håndbog

  I projektet er der udarbejdet en håndbog, som skal hjælpe skoler og biblioteker til at skabe lystlæsning i læsebånd. Du kan hente online versionen af En håndbog til skoler og folkebibliotekers samarbejde om læsebånd her.  

 • Podcast

  Lyst til Læsebånd - Episode 1

  Hvad er læsebånd og læselyst? I denne podcast folder ph.d.-studerende Henriette Romme Lund begreberne ud. 

   

  Lyst til Læsebånd - Episode 2

  Hvad sker der, når en skole og et bibliotek fokuserer på at skabe mere læselyst i læsebåndet?  Det er temaet i denne podcast fra en skole i Karrebæk, der deltog i projektet Lyst til læsebånd i hele landet. 

  Lyst til Læsebånd - Episode 3

  Julie Juul Ottosen og Katrine Bruun Dahl fra Københavns Biblioteker fortæller om et læsebåndsprojekt, de har gennemført med elever i 7. klasse som en del af Lyst til læsebånd i hele landet. 

  Idé og tilrettelæggelse: Lisbet Vestergaard fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker.  

  Produktion og redigering: Siri Bonde

  Podcastene er produceret med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje til Folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscentre.  

Del siden på email

Du deler et link til siden: Lyst til læsebånd i hele landet