Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Lyt, læs og lær

I projektet blev læseteknologiens didaktiske muligheder og begrænsninger på skolens tre trin (indskoling, mellemtrin og udskoling) iagttaget, analyseret og udviklet.

 • Om projektet

  I projektet blev læseteknologiens didaktiske muligheder og begrænsninger på skolens tre trin, indskolingsafdelingen, mellemtrinet og udskolingsafdelingen, udviklet, iagttaget, analyseret og beskrevet.

  Formålet var at udvikle læringsmiljøer, som sikrede inklusion af elever i læsevanskeligheder ved at bruge læse- og skrivestøttende teknologi i skolen. Projektet ville endvidere søge at udvikle undervisningsstrategier og organisationsformer, der understøttede en optimal udnyttelse af teknologien, tilpasset udfordringerne i hver af skolens tre afdelinger.

  Projektet pegede på, at læseteknologien støttede de usikre læseres funktionelle læsning, men også, at teknologien kunne understøtte udviklingen af deres konventionelle læsefærdigheder. Den såkaldte matthæuseffekt, hvor afstanden mellem sikre og usikre læsere øges gennem begynder- og mellemtrinet, blev ikke set i projektet.

  Projektet blev afsluttet i 2012.

 • Projektdeltagere

  Holbæk Kommune er overordnet ansvarlig for gennemførelsen af forsøgsarbejdet.

  LæseTek, CSU-Holbæk, udgør Holbæk Kommunes taskforce i forhold til læsning og læseteknologi. Det har været LæseTeks opgave i samarbejde med en konsulent fra Nationalt Videncenter for Læsning at organisere og tilrettelægge projektet samt at sammenfatte og formidle forsøgsarbejdets resultater.

  Absalonskolen er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af forsøgsarbejdet, herunder planlægning af de involverede læreres arbejdstid og aktiviteterne i klasserne.

  Projektet gennemføres af en styregruppe bestående af lærerrepræsentanter fra skolens afdelinger, skolens it-ansvarlige, skolens ledelse, en konsulent fra LæseTek samt en konsulent fra Nationalt Videncenter for Læsning.
  Styregruppen har været ansvarlig for at sikre projektets gennemførelse på baggrund af projektbeskrivelsen og projektets budget. 

 • Projektkonsulenter
  Bent Saabye
  Konsulent inden for læse- og skriveteknologi
  saabye@jensen.mail.dk
  Stine Fuglsang Engmose
  Audiologopæd og ph.d.-studerende
  lxk494@hum.ku.dk

Del siden på email

Du deler et link til siden: Lyt, læs og lær