Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Nordisk projektbank

Centret kortlagde eksisterende udviklingsprojekter om læsning, skrivning og sprog i Danmark og Norden. Projekterne blev præsenteret i databasen Nordisk Projektbank.

 • Om projektet

  Projektet blev dels gennemført som et projekt finansieret af undervisningsministeriet. Dels som et projekt finansieret af Nordisk Ministerråd.

  Hent projektbeskrivelse til Nordisk Ministerråd
  Hent projektbeskrivelse til Undervisningsministeriet

  Projektet skulle kortlægge eksisterende udviklingsprojekter om læsning, skrivning og sprog, formidle ”best practice” inden for området samt udvikle konsultativ bistand til deltagere i udviklingsprojekter.

  Målet var at understøtte og bidrage til at opkvalificere læse- og skriveprojekter gennem ovenstående tiltag.

  Projektets database, Nordisk Projektbank, blev lukket i 2015.

  Projektet bestod af i alt fire faser:
  1. Kortlægning af læse- og skriveprojekter i Danmark
  2. Analyse af ti projekter fra databasen
  3. Spredning af viden fra de første to faser på regionale møder
  4. Tilbud om gratis konsultativ bistand til kommunerne og slutevaluering.

  Fase 1-3 blev afviklet i perioden fra august 2008 til juli 2010.
  Fase 4 blev afviklet fra august 2010 til juli 2011

 • Projektkonsulenter

  Projektet blev ledet af Lis Pøhler

   

 • Udgivelsen: Norden læser og skriver

  I forbindelse med konferencen Tekstkompetence i Norden udgav vi skriftet: Norden læser og skriver. Alle artikler er skrevet af konferencens oplægsholdere og kan downloades nedenfor.

  Forord: Intet er galt, uden det er godt for noget 
  Af Lis Pøhler
  Det var et citat fra den nordiske børnelitteratur, der først faldt mig ind, da jeg skulle skrive dette forord: ”Intet er galt, uden det er godt for noget”, fra klassikeren Dyrene i Hakkebakkeskoven. Det beskriver nemlig fint den forhistorie, som dette skrift er et resultat af.
  Download forord

  Opdagende skrivning i indskolingen
  Af Klara Korsgaard
  Det bliver mere og mere almindeligt at lade skrivning indgå som en naturlig del af den første skriftsprogstilegnelse. Og heldigvis for det! For det er ulig noget lettere for barnet at nærme sig skriftsproget gennem skrivning end gennem læsning.
  Download artiklen

  Vad kan videoinspelningar av barns flerspråkiga vardag lära oss?
  Af Anna Slotte-Lüttge och Ida Hummelstedt
  I den här artikeln presenteras en del av det utvecklingsarbete som gjorts inom forsknings- och utvecklingsprojektet FLIS/Flisfabriken, Flerspråkiga barns lärande och identitet i och utanför skola. Fokus ligger på den språkliga delen av det utvecklingsarbete som gjorts för årskurserna 1 till 3, dvs. i klasser med 7-9 åringar.
  Download artiklen

  ”Det står jo ikke i teksten!” – Inferenser i lesing
  Af Ida Buch-Iversen
  Inferenser er nødvendige for at leseren skal få en sammenhengende forståelse av tekst. I denne artikkelen gir jeg en kort introduksjon til inferenser i lesing, samt deler erfaringer fra en studie om undervisning i leseforståelse med fokus på inferenser.
  Download artiklen

  Bog & Sprog – nabosprog med liv & lyst
  Af Ella Myhring
  Bog & Sprog er et projekt om nabosprogsundervisning, som stiller inspiration, forløb, opgaver og interaktionsmuligheder til rådighed for lærere og elever i Danmark, Norge og Sverige.
  Download artiklen

  Skrivning i hjem og skrivning i skole, to kulturer?
  Af Guðmundur B. Kristmundsson
  Skrivning og læsning er så stor en del af vores liv, at man næsten ikke tænker over, hvor vigtigt det er for os og det samfund, vi er en del af. Skrivningens historie rækker 5000 år tilbage, hvilket ikke er lang tid i forhold til hele menneskets historie. Skrivefærdigheden var en meget vigtig forudsætning for samfundet og for individet.
  Download artiklen

  Att röra sig i en specialiserad och reflexiv kunskapsdomän: språk- och miljökunskap på samma gång
  Af Birgitta Svensson
  I denna artikel fokuserar jag det ämnesövergripande samarbetet på Da Vinci genom att redogöra för hur man i årskurs 2 arbetar med ett miljöprojekt. Främst koncentrerar jag mig på texterna i den miljödebatt som avslutar projektet, ett moment som övar eleverna i att både skriva och tala för att lära ett naturvetenskapligt ämnesstoff, men som även innebär ett exempel på hur man på Da Vinci arbetar med kritisk litteracitet.
  Download artiklen

  Portrett av en lesehater – om gutter og leselyst og mangelen på det samme
  Af Jorun Smemo
  Lesing er noe som foregår bare på skolen, og i verste fall også når leksene må gjøres om ettermiddagen. Å skaffe seg kunnskap gjennom å lese faktabøker, fagblad og nettsider, regnes ikke som lesing, så det kan gutter godt like. Dette er noe av det som kom fram i en kvalitativ studie jeg gjorde av åtte gutter på 7. trinn ved en skole i Norge, som alle var lite motiverte for leseaktiviteter. Ut fra mine observasjoner vil jeg i denne artikkelen skissere et portrett av en typisk ”lesehater” som likevel liker å lese.
  Download artiklen

  Att väcka och bibehålla läslust – om Läskampanjens språkfrämjande arbete i Botkyrka kommun
  Af Annika Löthagen og Jessica Staaf
  Annika Löthagen och Jessica Staaf driver tillsammans Läskampanjen sedan tio år tillbaka, en satsning som omfattar alla barn och ungdomar från 0-16 år i Botkyrka.
  Download artiklen

  Med Hjätat för boken
  Af Ann Löwbeer og Kajsa Molin
  I mitten på 90-talet började vi lärare i Nyköping fundera på vad som hände med alla elever som inte klarade att läsa och förstå det de läste. På diagnoser som mätte läsförståelsen hade bl.a. elever i år 7 mycket dåliga resultat. Ca: 40 % av eleverna hade under ett år inte tillräckligt goda resultat för att kunna läsa för att lära.
  Download artiklen

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nordisk projektbank