Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

TeL4ELE

TeL4ELE var en forkortelse for projektet Teacher Learning for European Literacy Education.

Projektet havde til formål at forbedre elevers læringsresultater – især for de elever, der var uddannelsesmæssigt dårligt stillet. Dette skulle ske ved at udvikle underviseres viden om en ny literacypædagogik, Systemisk Funktionel Lingvistik (SFL).
Konkret blev der arbejdet med en afprøvning af den sprogbaserede metode Reading to Learn i projektet.

 • Om projektet

  TeL4ELE var en forkortelse for projektet Teacher Learning for European Literacy Education.

  Projektet havde til formål at forbedre elevers læringsresultater – især for de elever, der var uddannelsesmæssigt dårligt stillet. Dette skulle ske ved at udvikle underviseres viden om en ny literacypædagogik, Systemisk Funktionel Lingvistik (SFL).
  Konkret blev der arbejdet med en afprøvning af den sprogbaserede metode Reading to Learn i projektet.

  Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem forskere og praktikere fra Spanien, Portugal, Skotland, Sverige og Australien og støttes økonomisk af EU’s program for livslang læring.

  Ny viden om SLF-baseret pædagogik

  Over de to år, projektet varede, skulle deltagerne samle og opbygge en fælles viden og forståelse for SFL-baseret pædagogik. Noget, der både ville ske via nationale og internationale møder samt ved at udvikle et fælles undervisningsmateriale, der skulle afprøves i folkeskolen, naturligvis med support fra det pågældende lands projektkonsulenter.

  Erfaringerne fra de forskellige lande blev udvekslet og diskuteret på internationale konferencer, hvor australske forskere på området også deltog.

 • Projektkonsulenter

  Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem forskere og praktikere fra Danmark, Spanien, Portugal, Skotland, Sverige og Australien.

  Fra Danmark deltog:

  Ruth Mulvad

  Klara Korsgaard

  Uffe Ladegaard

  Winnie Østergaard

  Uffe Ladegaard

  Susanne Jacobsen

 • Film om projektet

  Præsentation af projektet

  Se centerets film, hvor den danske projektleder Klara Korsgaard og projektdeltager Susanne Jacobsen præsenterer TeL4ELE


  Et eksempel: Tove Christensen, der er lærer på Rådmandsgade Skole i København, har i to år arbejdet med metoden Detailed Reading i biologi. Centeret har lavet en film, hvor hun fortæller om sin forberedelse, sin undervisning og sine erfaringer med metoden.

   

Del siden på email

Du deler et link til siden: TeL4ELE