Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

TeL4ELE for hvaffornoget?

TeL4ELE er forkortelsen for et projekt, hvor centret i samarbejde med kolleger fra Spanien, Portugal, Skotland, Sverige og Australien omsætter metoden Reading to Learn til dansk skolekontekst. Formålet er, at gøre eleverne til bedre læsere.

Se centrets film, hvor den danske projektleder Klara Korsgaard og projektdeltager Susanne Jacobsen præsenterer TeL4ELE

Mere om projektet

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem forskere og praktikere og kører fra efteråret 2011 til efteråret 2013.

Over de to år skal deltagerne samle og opbygge en fælles viden og forståelse for en ny literacypædagogik, Systemisk Funktionel Lingvistik (SFL). Noget der både vil ske via nationale og internationale møder samt ved at udvikle et fælles undervisningsmateriale, der skal afprøves i folkeskolen, naturligvis med support fra det pågældende lands projektkonsulenter.

Erfaringerne fra de forskellige lande udveksles og diskuteres på internationale konferencer, hvor australske forskere på området også deltager.

Teacher Learning for European Literacy Education er et Comeniusprojekt under EUs Life Long Learning Program

Del siden på email

Du deler et link til siden: TeL4ELE for hvaffornoget?