Hent de enkelte artikler

Artikel

På vej mod et inkluderende læsebegreb

Af Bent Saabye Jensen, Erik Arendal og Aase Holmgaard

Om artiklenLuk artiklen Hent artiklen

Der er væsentlige forskelle på tekstformidlingen i digitale tekster og tekster på papir. Disse forskelle muliggør en reformulering af selve læsebegrebet – en reformulering, der kan få begrebet læsning til at indgå i og bidrage til såvel de samfundsmæssige som de pædagogiske intentioner om og bestræbelser på inklusion.

Artikel

Søgning er læsning

Af Jeppe Bundsgaard

Om artiklenLuk artiklen Hent artiklen

Faglig læsning og skrivning er noget, der skal arbejdes med i alle fag. I danskfaget er et af de faglige områder søgning på nettet. Dette kan betragtes som en teknisk færdighed, men det fordrer også flere hidtil ukendte og sjældne læsemåder og læsestrategier. Derfor må der undervises i, at eleverne udvikler de nødvendige kompetencer.

Artikel

Inkluderende pædagogik – når IKT hjælper elever i læse- og skrivevanskeligheder

Af Anne Marie Østergaard

Om artiklenLuk artiklen Hent artiklen

IKT-støttet undervisning har været én af de veje, som med succes har været afprøvet for at forbedre mulighederne for elever med læse- og skrivevanskeligheder i Ringsted Kommune. Lærerne arbejder i hverdagen med it-støttet undervisning og it-rygsæk, som gør det muligt for elever med læse- og skrivevanskeligheder at deltage ligeværdigt i klassens aktiviteter

Artikel

It-støttet undervisning fremmer ligeværdig deltagelse

Af Kirsten Bladt

Om artiklenLuk artiklen Hent artiklen

Lærerne, der i 2006-2007 har deltaget i projektet It-støttet undervisning på 3.årgang i Skanderborg Kommune, ønsker i overensstemmelse med den politiske vision at inkludere alle elever i den almene undervisning. Dette kræver forandring i skolen og er baggrunden for projektet, som beskrives i artiklen.

Artikel

It og læsning

Af Lise Sørensen og Bettina Buch

Om artiklenLuk artiklen Hent artiklen

I hvilket omfang benytter lærerne i indskolingen it i deres undervisning? Lise Sørensen og Bettina Buch har et projekt i Nationalt Videncenter for Læsning, hvor de undersøger brugen af it i læseundervisningen i indskolingen – børnehaveklasse til 3. klasse. Her foreligger nogle foreløbige resultater omkring nogle paradokser i forholdet mellem brugbarheden af it, mulighederne for at bruge det og ønsket om at inddrage det.

Artikel

Læreres arbejde med at undervise i læsning

Af Hanne Møller

Om artiklenLuk artiklen Hent artiklen

Hanne Møller reflekterer som konsulent i et udviklingsprojekt over forholdet mellem læseforskning og professionelle læreres læseundervisning. Det opleves, at den fagdidaktiske tilgang ikke er tilstrækkelig, og at der er brug for et perspektivskifte, der i højere grad tager udgangspunkt i lærernes praksis.

Artikel

Tag med ud i Dansklandskabet!

Af Louise Tuborgh

Om artiklenLuk artiklen Hent artiklen

En beskrivelse af et helt nyt digitalt undervisningssystem til 1.-4. klasse. Systemet kan benyttes sammen med trykte lærebøger, men kan i modsætning til den trykte bog løbende forbedres, og dette vil forlaget forsøge at leve op til.

Artikel

4 anmeldelser

Af Kirsten Jakobsen, Kristine Kabel, Susan Møller og Kirsten Friis

Om artiklenLuk artiklen Hent artiklen

I dette nummer bliver der fire bøger anmeldt: Kirsten Jakobsen: Anmeldelse af Danskfagets it-didaktik af Jeppe Bundsgaard og Lisbeth Kühn, Kristine Kabel: Anmeldelse af Genreskrivning i skolen af Mette Kirk Mailand, Susan Møller: Anmeldelse af Læs, skriv og forstå – på og mellem linjerne af Elisabeth Damkjær og Lisbeth Mulvad samt Kirsten Friis: Anmeldelse af Læsevanskeligheder af Carsten Elbro