Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Elever i læse-skrivevanskeligheder: Undervisning, der matcher elevernes behov, 2021. København

Undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder må tilgodese hele elevens udvikling i alle fag

Temadagens fokus er undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder. Hvordan tillrettelægges undervisning, som udvikler elevernes læseforståelse og læseflow? Hvordan kan vi i skolen tilbyde eleverne undervisning, der tilgodeser elevens læringsbehov i fagene? Hvordan styrker vi i skolen og i samarbejde med forældrene elevernes selvforståelse, så læse- og skrivevanskelighederne ikke dominerer elevens selvopfattelse?

Igen i år inviterer Nationalt Videncenter for Læsning sammen med VIA University College til en spændende temadag med fokus på undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder. I år er der fokus på strategier til læseundervisningen – både strategier til automatisering af læseprocessen og læseforståelse. Her drøftes endvidere, hvordan elevernes læseforståelse kan afdækkes, også med brug af læse- og skriveteknologi.

Der gives konkrete forslag til praksis – baseret på forskning – på, hvordan en ordblindeindsats kan tilrettelægges i skolens fag.

Temadagen henvender sig til lærere, ordblindelærere og læsevejledere i grundskolen og på specialskoler samt til læse- og læringskonsulenter.

Program

Kl. 09.00 Registrering og kaffe

Kl. 09.30 Velkomst
V. Lene Storgaard Brok, centerleder, Nationalt Videncenter for Læsning

Kl. 09.45 Intentionerne bag dagen
V. Kirsten Friis, konsulent, Nationalt Videncenter for læsning

Kl. 10.15 Læseforståelsesstrategier – undervisning og evaluering
V. Louise Rønberg, lektor, Københavns Professionshøjskole
Kompetent læseforståelse kræver et avanceret samspil mellem basale færdigheder, strategier og læseerfaring. Alle fag og skolens læsevejledere må derfor samarbejde om at styrke elevers udvikling af generelle læseforståelses-strategier, de kan bruge på tværs af fag og tekster. Men dertil er det nødvendigt, at de enkelte fag støtter eleverne i at få øje på de strategier og læsemåder, der er specifikke i de enkelte fag. Oplægget diskuterer og opsummerer forskning på området og viser veje til måder at evaluere og undervise i læseforståelse på mellemtrinnet og i udskolingen.

11.30 Frokost og besøg hos forlagene

Kl. 12.30 Elevens trivsel, motivation og self-efficacy
V. Helle Bonderup, lektor, VIA University College
Oplægget præsenterer forskning, der undersøger de psykiske følgevirkninger af skriftsprogsvanskeligheder, og hvorledes de voksne omkring barnet og den unge har forskellige muligheder for at forstå og tage hånd om den skriftsprogsudfordrede, sådan at omfanget af vanskelighederne ikke øges.

Kl. 13.30 Ordblindeindsats i alle fag - et eksempel på en konkret indsats
V. Mette Bach Laursen, læsevejleder, Højvangskolen
Mette Bach Laursen fra Højvangskolen i Horsens fortæller om den praktiske implementering af ordblindevenlig undervisning på sin skole, hvor en praksis med inddragelse af faglærerne prioriteres højt. I oplægget kommer hun med praktiske eksempler på, hvordan en sådan indsats kan planlægges og gennemføres.

Kl. 14.00 Eftermiddagskaffe og besøg hos forlagene

Kl. 14.30 Flow i læseundervisningen i 3. klasse
V. Elsebeth Otzen & Mia Graae, lektorer, Københavns Professionshøjskole
Hvordan tilrettelægges et differentieret læsekursus i 3. klasse, så alle i klassen tilgodeses? I projekt Læseflow udarbejdede vi et interventionsprogram på 24 lektioner med træning af fire komponenter: Ordafkodning, ordforståelse, tekstforståelse og læseflow, inspireret af udenlandsk forskning. Det intensive program blev afprøvet i fem 3. klasser med gode resultater. På temadagen vil vi uddybe tilrettelæggelsen af et læsekursus, herunder den løbende evaluering af elevernes læsefremgang.

Kl. 15.45 Tak for i dag og på gensyn
V. Kirsten Friis, konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Elever i læse-skrivevanskeligheder: Undervisning, der matcher elevernes behov, 2021. København


Tilmeld dig Dansk i mange retninger 2016 - et fagdidaktisk møde