Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V

+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Tidsskrift

Multimodale tekster

Nr. 21

Det næste nummer af Viden om Literacy sætter fokus på multimodale tekster. Det udkommer til marts 2017.

En multimodal tekst kommunikerer via et samspil af forskellige udtryksformer. Det kan eksempelvis være farve, skrift, lyd, billede, grafik og former.

Med tidsskriftet ønsker vi at sætte spot på, hvordan vi analytisk kan møde en multimodal tekst, ligesom vi ønsker at diskutere, hvad multimodale tekster gør for vores kommunikation, for indlæring og reception.

Tidsskriftet rummer artikler, interview med og anmeldelser af ialt 15 skribenter.
Se bidragsyderne nedenfor.

 • Bidragsydere

  Artikler af:

  • "Fagbøker på nye felt"
   Anne Løvland
   , dr. art. og førsteamanuensis, Universitetet i Agder.
  • "Multimodalitet i skolens lesepraksis. Erfaringer fra ti år med sammensatte tekster i norsk skole"
   Elise Seip Tønnesen
   , professor ved Institut for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder.
  • "Nye medier - nye krav til læseren?"
   Carsten Elbro, professor,
   Center for Læseforskning, Københavns Universitet

   

  • "Elevers produktion af informerende tekster i udskolingen"
   Vibeke Christensen
   , ph.d. og cand.pæd. i dansk, Professionshøjskolen UCN.
  • "Multimodal literacy"
   Theo van Leeuwen
   , professor ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet.
  • "Computerspil og multimodalitet i spændet mellem tekst og handling"
   Thorkild Hanghøj
   , ph.d. og lektor ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet og Thomas Illum Hansen, ph.d. og leder af læremiddel.dk
  • Line Møller Daugaard, lektor og ph.d., VIA University College.
  • "Multimodale elevproduktioner i indskolingens Dansk og Billedkunst".
   Mikkeline Hoffmeyer, lektor, Professionshøjskolen Metropol og Karen Brandt
  • "Multimodale tekster i læreruddannelsen"
   Christine Pilegaard
   , lektor, Professionshøjskolen UCC, og Sara Hannibal, underviser, Professionshøjskolen UCC.
  • "Hvad kan børn og hvad gør børn i 4. klasse, når de producerer multimodale tekster?"
   Henriette Romme Lund
   , faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning.
  • Merete Breinholt Mikkelsen, Lærer, Vildbjerg Skole.

  Interview med:

  • Marianne Eskebæk Larsen, formand for dansk tegneserieråd og lektor, Professionshøjskolen UCC.
  • Anette Øster, forlagsredaktør, Rosinante og co.

  Anmeldelser af:

  • Søren Eefsen, lektor, Professionshøjskolen UCC.
  • Thomas Olsen, Lektor i dansk, Professionshøjskolen Metropol

Del siden på email

Du deler et link til siden: Multimodale tekster