Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Bliv en del af ROAL’s ad hoc grupper og gør en forskel for ordblinde

Vil du gerne gøre en forskel for ordblinde og andre med læsevanskeligheder? Så læs med her og bliv inspireret til hvordan.

”Du gør faktisk en forskel”

”Det er en tilfredsstillende følelse at opleve, at man har været med til at løse en udfordring og gøre hverdagen lettere for en gruppe mennesker. Du gør faktisk en forskel”.

Sådan beskriver læsekonsulent i Kalundborg Annette Klint, hvorfor hun er glad for at deltage i ROAL’s ad hoc grupper.

Ad hoc grupper er frivilligt baserede interessefællesskaber, der arbejder med et specifikt emne knyttet til ordblindhed og læsevanskeligheder.

Det er det nationale samråd ROAL, der står bag ad hoc gruppe-idéen. ROAL består af repræsentanter for foreninger, netværk, forvaltningsinstitutioner og enkeltpersoner med interesse for ordblindhed og andre læsevanskeligheder - med andre ord er ROAL et kæmpe netværk for alle med faglig interesse for ordblindhed og andre læsevanskeligheder.

Ad hoc grupper tager udfordringerne op

Alle er velkomne til at deltage i ROAL’s arbejde, og derfor opfordrer ROAL til, at der oprettes ad hoc grupper rundt om i landet.

Annette Klint er medlem af ROAL’s styregruppe og har deltaget i to ad hoc grupper. De udsprang begge af konkrete udfordringer, som fagfolk og forældre omkring børn i læsevanskeligheder støder på, og Annette er glad for de resultater, grupperne har skabt.

”Den nye nationale ordblindetest udfordrer skolelederne i forhold til at vurdere, hvornår en lærer er kvalificeret til at afvikle testen. I ad hoc gruppen lavede vi derfor en ’tjekliste’ over, hvad en testvejleder skal kunne læsefagligt,” fortæller Annette og fortsætter:

”I den anden gruppe udformede vi en handleplans-skabelon, som skolerne kan bruge i samarbejdet med ordblinde elever og deres forældre. Mange skoler lavede ikke handleplaner før, og vi kan se, at den fælles handleplan er et anvendeligt udgangspunkt for et godt samarbejde mellem skole, forældre og barn”.

Stærkt netværk giver en stærk stemme

Formålet med ad hoc grupperne er netop at sætte synlige fodaftryk og skabe rum for, at fagfolk kommer på banen. ROAL arbejder nemlig for at sikre ligeværdig deltagelse i samfundet for mennesker med ordblindhed og andre læsevanskeligheder og for at sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen for målgruppen og sikre optimal ressourceudnyttelse – et af midlerne til at opnå dette er via ad hoc grupperne.

Desuden har de mange aktører på området fået en fælles stemme med ROAL. Det skal på sigt give en stærkere position også i det politiske landskab. På den måde kan flere politikere råbes op, og ROAL arbejder for, at flere fagfolk får indflydelse, når der træffes politiske beslutninger.

Faglig udvikling som bonus

Idéen med ad hoc grupperne er altså dels at skabe fora for faglige debatter og dels at give grobund for nye initiativer på feltet. Det kan fx være undersøgelser, litteraturgennemgange, formidlingsaktiviteter, værktøjer eller noget helt femte, der giver øget indsigt og forståelse for udfordringer og muligheder indenfor emnet.

Ifølge Annette klint tager deltagerne også selv noget med sig videre fra arbejdet i ad hoc grupperne:

”Jeg er blevet mere klar på egne holdninger – de er blevet prøvet af og slebet til gennem de fælles faglige refleksioner, vi har haft i grupperne. Og så er det altid spændende og givtigt at mødes på tværs af faggrupper”.

Annettes tips til andre, der overvejer at deltage i en ad hoc gruppe, er klart:

”Udpeg en tovholder, der kan sikre fremgang i projektet, og sæt jer et tydeligt mål for hvor I vil hen – hvad skal resultatet af jeres arbejde være?”.

Kom godt i gang

Brænder du inde med en god idé, som du ønsker hjælp til at føre ud i livet? Eller vil du gerne ind i en eksisterende ad hoc gruppe? Så kontakt ROAL, som står klar til at hjælpe dig godt i gang. ROAL tilbyder hjælp til igangsættelse af nye ad hoc grupper og sparring til eksisterende grupper.

Læs mere om ROAL’s ad hoc grupper her

Del siden på email

Du deler et link til siden: Bliv en del af ROAL’s ad hoc grupper og gør en forskel for ordblinde