Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Elever lytter sig til bedre skriveudvikling

De yngste elever i skolen bliver bedre til at skrive, hvis de kan høre, hvad de skriver, mens de skriver.

På Ordblinde og IT-konferencen 2016 fortalte Bent Saabye Jensen om tre års pilotarbejde med lytteskrivning. Centret bad ham fortælle mere om metoden. 

Auditiv feedback

- Når eleverne lytteskriver, modtager de auditiv feedback, fra et it-skriveprogram med en syntetisk stemme, mens de skriver, forklarer Bent Saabye Jensen, på den måde opsamles og oplæses de enkelte fonemer og sammensætning af fonemer løbende.

- I et almindeligt it-skriveprogram får eleverne visuel feedback i form af det skrevne ord. Det betyder, at de vil kunne rette stavningen ind, så ordet ser rigtigt ud.

- Men, tilføjer Bent Saabye Jensen, når eleverne lytteskriver, får de også auditiv feedback. De kan derved manipulere med bogstaverne, indtil ordet lyder rigtigt. 

Effektundersøgelse viste positive resultater på skriftsproglig udvikling

Metoden Lytteskrivning er udviklet af Bent Saabye Jensen og afprøvet i flere pilotprojekter i Nationalt Videncenter for Læsning, hvori 300 elever fra børnehaveklassen til 2. klasse deltog.

- Pilotundersøgelserne var rettet mod den didaktiske ramme i almenundervisning, hvor eleverne arbejder undersøgelsesorienteret med skriftsproget i funktionelle og autentiske sammenhænge, fortæller Bent Saabye Jensen og tilføjer, at resultaterne var positive.

Således tydede en effektundersøgelse i 1. klasse på, at lytteskrivning havde en positiv til markant positiv effekt på elevernes skriftsproglige udvikling. 

Lytteskrivningsprogram på vej

Ifølge Bent Saabye Jensen har Lytteskrivning også et potentiale i forhold til en mere systematisk og eksplicit tilgang til elevernes udvikling af generelle færdigheder og skriftsproglige kompetencer. I øjeblikket arbejder han på, at et program til lytteskrivning vil komme på markedet

- Der findes oplæsningsprogrammer, hvor eleverne kan høre bogstavernes navne eller bogstavernes standardlyde når de trykker på tasterne, men vi mangler et program der opsamler og oplæser de enkelte bogstavlyde og sammensætning af bogstavlyde mens eleverne skriver og hvor bogstavlydene gengives med standardlydene eller med de betingede udtaler, slutter han.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Elever lytter sig til bedre skriveudvikling