Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

EU READ: et literacy-netværk på tværs af landegrænser

Det er ikke kun herhjemme i Danmark, at vi arbejder med literacy og med, hvordan vi bedst styrker børns og voksnes literacy-kompetencer. Lande rundt om i hele Europa arbejder med, hvordan de kan mindske læse- og skrivevanskeligheder i befolkningen og øge fokus på vigtigheden af literacy.

”Netop derfor er det oplagt at mødes på tværs af landegrænser og videndele og erfaringsudveksle,” fastslår leder af Nationalt Videncenter for Læsning Lene Storgaard Brok, der netop er hjemvendt fra netværksmøde i EU READ i Bruxelles. Centret var inviteret med til mødet som repræsentant for Danmark.

Hvad er EU READ?

Over 75.000.000 mennesker i Europa læser og skriver ikke særlig godt. EU READ er et europæisk netværk for nationale foreninger og organisationer, som arbejder for at fremme læsning og nedbringe antallet af mennesker i læse- og skrivevanskeligheder. Landene i netværket udveksler idéer, materialer og erfaringer med hinanden om arbejdet med literacy.

EU READ har fungeret i 15 år og blev for et år siden etableret som et mere formelt netværk. Nationalt Videncenter for Læsning er inviteret til at søge optagelse i EU READ - fordi det internationale samarbejde styrkes, når mange lande er repræsenterede, forklarer Lene Storgaard Brok:

”Gennem et internationalt samarbejde kan vi lade os inspirere af og måske bygge videre på hinandens arbejde. Vi kan udveksle idéer og diskutere, hvordan vi bedst skaber opmærksomhed om, hvad literacy betyder i dagligdagen for EU's befolkning. På sigt er det også ambitionen, at vi vil udvikle fælles projekter på tværs af landegrænser. I det arbejde er det en stor fordel at være et samlet netværk, hvis vi fx skal søge om EU-midler”.

Det er vigtigt at kende hinandens arbejde

Lene Storgaard Brok fortæller, at der mellem nogle af landende i netværket er store kulturelle forskelle og dermed også store forskelle på, hvordan de arbejder med literacy. Hun anser det ikke som en svaghed men mener tværtimod, at det kan være givtigt at få indblik i, hvordan landene håndterer literacy-udfordringer og -udviklingen med udgangspunkt i deres forskellige kulturer.

Trods kulturelle forskelle er landenes overordnede mål det samme, og derfor er det ifølge Lene Storgaard Brok relevant at være orienteret om hinandens arbejde:

”Det er interessant at få indblik i de andre landes indsatsområder. I Nationalt Videncenter for Læsning har vi valgt early literacy som et nyt indsatsområde, fordi vi ser et stort potentiale i at sætte ind med et literacy-fokus allerede i en tidlig alder. På mødet blev jeg bekræftet i dette, da flere andre lande også har sat early literacy på dagsordenen”.

Internationalt netværk giver ekspert-gevinst

Lene Storgaard Brok ser også en anden stor fordel ved at blive en del af det internationale netværk:

”Spredt ud over Europa sidder en stor gruppe literacy-eksperter. Et internationalt netværk åbner døre for, at vi kan udnytte hinandens faglige kompetencer og give hinanden indsigt i og adgang til landenes nyeste forskning på området. Jeg ser et stort potentiale i, at vores center kan samarbejde med literacy-eksperter fra andre lande i forskellige projekter”.

Del siden på email

Du deler et link til siden: EU READ: et literacy-netværk på tværs af landegrænser