Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Faglighed på banen

Inde i det godt fyldte mødelokale i en idrætsklub på Frederiksberg er det ikke bolde, men gode ideer og refleksioner, der kastes og gribes. Og det er ikke spillere, men pædagoger, børnehaveklasselærere og SFO-ledere fra folkeskolerne på Frederiksberg, der er kommet på banen. De er samlet til videndelingsmøde om, hvordan kommunens elever kan blive bedre til at arbejde med sprog og matematik i indskolingen. 

’Tidlig literacy – tidlig numeracy’ hedder projektet, som er blevet til i et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og Nationalt Videncenter for Læsning. Siden maj 2016 har de enkelte skoler sammen med centres konsulenter igangsat en række aktioner, og nu er det blevet tid til at mødes og udveksle erfaringer.

Videndeling fra bod til bod

Hver skole har opstillet sin egen lille bod, hvor de med plancher og papirer præsenterer netop deres aktion.

Mens en repræsentant fra hver skole bliver i boden og fortæller om aktionen, går resten af holdet på besøg i de andre boder og samler viden ind, så alle på den måde kan diskutere og få indblik i hinandens projekter. Stemningen er god, og der spørges og reflekteres på livet løs hos både de, der præsenterer og de, der lytter.

Brætspil handler også om sprog og tal

På Lindevangsskolen har man eksempelvis arbejdet med velkendte brætspil for at styrke børnenes sprog og opmærksomhed på tal. Kalaha er nemlig ikke bare sjovt, det styrker også talforståelse og strategisk tænkning at skulle regne ud, hvad der er det smarteste træk, påpeges der.

Endvidere er billedspil som Vildkat, Billedlotteri og Memory et rigtig godt udgangspunkt for samtaler og en styrkelse af børnenes ordforråd, fordi de åbner for samtale om ting, vi omgiver os med i hverdagen, men måske ikke er så gode til at italesætte. Hvor ofte ser vi en hårbørste, et par vinterstøvler eller en rød termokande, men hvor ofte taler vi egentlig om ordene? Spørges der.

Blik for literacy og numeracy

Dagens møde er ved at være slut. Repræsentanterne for de enkelte skoler samles nu ved deres bod igen til en snak med egne kollegaer, hvor der både samles på erfaringerne samt på de mange faglige snakke om læring, sprog og numeracy, de har haft. Derefter er det bare at tage hjem og arbejde videre med de mange input. For det er i mødet med kollegaer og i den fælles refleksion, at idéer til at udvikle på aktiviteterne opstår. 

Samtidig har mødet vist, at literacy og numeracy er – og let kan blive - en del af de daglige pædagogiske aktiviteter i skolen.

Om Tidlig Literacy - Tidlig Numeracy

Tidlig literacy - tidlig numeracy er et treårigt projekt på folkeskolerne i Frederiksberg kommune, der skal styrke literacy og numeracy i indskolingen.

Projektet udføres i samarbejde med Nationalt Videncenter for læsning og er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney-Møllers Fond til Almene Formaal. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Faglighed på banen