Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Sprogvisit er et hit

Hvor ofte tager man egentlig på sprogvisit?
Ret ofte, er svaret, hvis man altså er pædagog i Hvidovre, Albertslund, på Bornholm eller Lolland. Siden august har pædagoger fra i alt 10 dagtilbud i de 4 kommuner besøgt naboinstitutionen for at hente inspiration til at gøre hverdagen i egen institution lidt mere sproglig. 

Centret har talt med Peter Cornelius Pedersen, leder af Allinge Børnehus på Bornholm, og Lene Storgaard Brok, der står bag projektet, for at høre mere.

Antropologer i eget felt

- Alle pædagoger der skal på Sprogvisit tager afsted med en nysgerrighed over for alt det fremmede, de nu skal møde inde hos naboen, fortæller projektleder Lene Storgaard Brok. På den måde bliver de antropologer i eget felt.

Pædagogerne er selvfølgelig godt rustet med en særlig guide til deres observationer. Heri beskriver de deres indtryk af, hvordan institutionens indretning inviterer til sproglig udvikling, samt hvordan sproget kommer i fokus i pædagogiske aktiviteter, i daglige rutiner og i den frie leg. Peter Cornelius Pedersen fortæller, hvad der særligt fangede pædagogerne fra Allinge Børnehus på Sprogvisittet:

- På stuerne, i det børnehus vi besøgte, lagde vi mærke til nogle meget fine opslag, der markerede børnenes fødselsdage. De var let at læse for børnene og opsat efter årets gang, så børnene tydelig kunne se, om de er født om vinteren eller om sommeren. Det er ikke noget vi har arbejdet med hos os. Vi lagde også mærke til, at man ikke havde samling i institutionen, men i stedet gik på legepladsen sammen. Det var noget, der virkelig gav stof til eftertanke, for i vores Børnehus vægter vi samlingen meget højt.

Ikke revolution men hverdag

Det pædagogerne hæfter sig ved, finder særlig interessant eller inspirerende, kan efterfølgende få betydning for deres egen praksis. Intentionen med Sprogvisitterne er dog ikke at igangsætte store revolutioner, men derimod at skabe grobund for initiativer, der er del af hverdagens rutiner. Lene Storgaard Brok uddyber: 

- Det handler om at ændre en lille smule på det, man allerede gør eller sætte nye ting i værk inden for en overskuelig ramme. Det vigtige er, at det passer ind i institutionens hverdag og ikke bliver en uoverskuelig mundfuld. Det kan også ”bare” være det, at man taler om sprog i institutionen. Fælles faglig refleksion har betydning, for så snart man tager et emne op kommer der automatisk fokus på det og ofte sætter det en proces i gang

I Allinge Børnehus betød besøget, at man nu arbejder med en ny børnevenlig illustration af børnenes fødselsdage, som også kan sætte gang i samtaler om årets gang, om vejret og meget mere. Det betød også, at pædagogerne blev mere reflekterede over egen praksis og hvad de selv er glade for at arbejde med. Peter Cornelius Pedersen fremhæver samlingen som eksempel:

- Hos os værdsætter vi samlingen med børnene højt og det, at vi ikke så den samme prioritering hos naboinstitutionen satte en snak i gang om, hvorfor samlingen er så vigtig for os? Hvilke tanker ligger der bag det at have en samling? Hvorledes kan vi bruge den til at sprogstimulere børnene bedst? Skal vi fortsætte med at have samling, eller skal vi lave justeringer? Og får børnene det ud af samlingen som vi ønsker?

Sprogvisit er et hit

På Bornholm er det ikke noget helt nyt for pædagogerne sådan at tage på visit hos hinanden. Så vidt det er muligt afholdes de pædagogiske netværksmøder nemlig ude i de forskellige børnehuse, så personalet kan se og blive inspireret af andres måder at arbejde på.

Med en stram normering og et møde som det, der står øverst på listen, får personalet dog slet ikke tid til at gå i dybden på deres visit. Det har de derimod fået ved at deltage i projektet Pædagoger på sprogvisit og det er noget Peter Cornelius Pedersen er meget begejstret for:

- Vi har tit talt om, hvor godt det kunne være at komme rundt hos hinanden og blive inspireret, men det kræver ressourcer, som kan være svære at finde i en travl hverdag med en sparsom normering. Derfor har det været fantastisk, at vi i dette projekt har været frikøbt til at være ”fluen på væggen” via vikardækning

Peter Cornelius Pedersen mener, at det at få lov til at observere, skrive sine observationer ned og blive inspireret og ikke mindst fremlægge sine observationer for sin egen personalegruppe, er det optimale afsæt for både at blive inspireret og inspirere andre, han kunne da også godt tænke sig at fortsætte med denne arbejdsmetode efter projektets afslutning.

- Det kræver noget planlægning, understreger han, og det kræver prioritering af ens ressourcer samt nogle indbyrdes aftaler mellem børnehusene - men så skulle det nok kunne lade sig gøre, slutter han.

Om Pædagoger på Sprogvisit

"Pædagoger på sprogvisit" er et projekt, hvor pædagoger går på visit i en anden institution for at få ideer til at udvikle eget pædagogisk arbejde med at understøtte børns sproglige udvikling.

Nationalt Videncenter for Læsning, der står bag projektet, støtter pædagogerne undervejs i deres sprogvisitter ligesom de faciliterer kompetenceudvikling gennem gensidige inspirationer.

Projektet er støttet af Velfærds- og forskningsfonden for Pædagoger.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprogvisit er et hit