Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Med på skrivesommerskole i Californien

Lærere lærer bedst af andre lærere – også når det handler om at skrive. Det er filosofien bag The National Writing Project (NWP) i USA, der i de sidste mange år har afholdt Summer Institutes, hvor lærere fra alle faggrupper og niveauer i uddannelsessystemet mødes og underviser hinanden.

Nationalt Videncenter for Læsning har talt med ph.d.-studerende Louise Molbæk, der deltog i NWP’s sommerskole i Californien sidste sommer.

Egen praksis læres videre

- The South Coast Writing Project, som var det, jeg besøgte, tilbyder en fire uger lang sommerskole for lærere fra hele området, forklarer Louise Molbæk. Der er stor prestige i at deltage, og deltagerne er særligt udvalgte lærere, typisk fra sprogfagene, men også fra samfundsfag, naturfag og historie.

Det faglige netværk NWP har siden 1970’erne arbejdet for at styrke skriveundervisningen i USA. Det blev stiftet på University of California, Berkeley, og har i dag spredt sig til 50 stater, der bl.a. afholder de populære sommerskoler. På kurserne mødes lærere og demonstrerer deres egen praksis – en metode der også kaldes ’teachers teaching teachers’.

Louise Molbæk forklarer:

- Det overordnede princip på sommerskolen er, at lærere lærer deres egne gode undervisningserfaringer videre. Det foregår ved, at alle deltagere undervejs holder et oplæg med tilhørende skriveøvelser, og at de andre deltagere efterfølgende diskuterer oplægget i mindre grupper. Desuden suppleres der med ekspertoplæg udefra.

Sommerskolens dage er forholdsvis ens opbygget med oplæg, skriveøvelser og efterfølgende diskussion, undtagen enkelte skrive- og udflugtsdage. Det er primært deltagernes egne oplæg, der er i fokus.

Louise Molbæk fortæller om de oplæg, hun oplevede under sit besøg:

- Den generelle tendens var, at de var meget oplevelsesorienterede og fokuserede på de personlige og kreative aspekter af skriveprocessen. Ét oplæg handlede om, hvordan man kunne integrere talkshow-agtige rollespil i skriveundervisningen, et andet oplæg omhandlede Place-Based Writing, hvor man skulle finde et sted på campus og så skrive om de indtryk, man fik der. Mens et tredje oplæg handlede om, hvordan man mere kreativt kan sætte sprog på naturvidenskabelige processer som f.eks. fotosyntese.

NWP’s succes med at fokusere på skrivning i alle fag bygger på forskning, der viser, at når et fagligt stof bearbejdes gennem en skriveproces, hvor eleverne selv skal formulere sig på skrift, styrkes læringen. Og at når eleverne forventes at skrive i alle fag, styrker det også deres fagsprog.

Læreren som skriver

Det, som NWP’s sommerskoler i høj grad tager udgangspunkt i, er at de deltagende lærere selv er skrivere. Derfor mødes de i mindre grupper undervejs og læser højt for hinanden af egne tekster. Feedback og dialog med en partner, som man bliver koblet sammen med fra begyndelsen, spiller også en central rolle.

- Der var en meget anerkendende stemning, siger Louise Molbæk, hvilket også er nødvendigt, når det handler om noget så personligt – og derfor også sårbart – som ens egen skrivning.

Hun tilføjer:

- I det hele taget var sommerskolen meget proces- og praksisorienteret, og det tror jeg også er det, som lærerne tager med sig tilbage på deres egne skoler. Til gengæld spillede teoretisk refleksion og faglige diskussioner, om hvorfor lige én bestemt praksis var god, ikke så stor en rolle.

Louise Molbæk er ikke i tvivl om, at der ville være interesse for lignende sommerskoler blandt danske lærere – om end under nogle lidt andre rammer. Og at det også ville kunne medvirke til at styrke den skriftlige dimension i fagene.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Med på skrivesommerskole i Californien