Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Ny podcast om tidlige læsere

Jeg læste i børnehaven, sådan mest små bøger og kun med lette bogstaver. Sådan beskriver en dreng sine første oplevelser med læsning. Nogle børn kan læse, inden de starter i skole. De har ikke modtaget undervisning, det er noget, der er "kommet af sig selv".

I centerets nye podcast fortæller Peter Heller Lützen, forsker i Nationalt Videncenter for Læsning, om, hvad der kendetegner børn, der læser tidligt, hvilken betydning det har for dem, og hvordan skolen kan møde dem. 

Peter Heller Lützen bygger dels sin indsigt på en række interviews, han har gennemført med børn, der alle har kunnet læse tidligt, dels på hvad forskningslitteraturen peger på. Podcasten rummer små lydklip, hvor de børn, han har interviewet i forbindelse med sin forskning, giver deres perspektiver til kende.

Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med forskningsprojektet Tidlige læsere - tidlig indsats til talenter, og podcasten er produceret som del af centerets formidlingstiltag Ind i øret - ud i skolen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ny podcast om tidlige læsere