Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

På sprogvisit i andres praksis

- Bare det at gå rundt inde i en anden institution og se, hvad de har på væggene; hvad de har sat op, og hvordan de har sat det op, det giver meget inspiration, fortæller Lone Skousen Pedersen fra Børnehuset Nordstjernen i Rønne. 

Hun var en af deltagerne i Nationalt Videncenter for Læsnings projekt Pædagoger på sprogvisit, som havde til formål at understøtte det pædagogiske arbejde med børns sproglige udvikling. Udgangspunktet var, at pædagoger lærer af hinanden, og derfor var projektet designet sådan, at pædagogerne mødte hinandens hverdag, bragte ideer og indsigter med hjem til eget dagtilbud, hvor de delte erfaringer med deres kolleger.

I fire små film skildres de forskellige dele af den proces.

Fire film om tage på sprogvisit

Den første film forklarer, hvilke forberedelser man skal have gjort sig, inden man går på sprogvisit, og hvordan det foregår. Den anden viser den store mangfoldighed, der findes i måder at arbejde med sproget på i dagtilbuddene.

Den tredje film understreger og giver eksempler på, at sproget kan tænkes ind i alle mulige aktiviteter og lege, også for eksempel på legepladsen. Endelig viser den fjerde film, hvordan den viden, pædagogerne får ved at besøge andre institutioner, kan fastholdes og gives videre lokalt. 

De fire film kan ses nedenfor

Del siden på email

Du deler et link til siden: På sprogvisit i andres praksis