Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

I Nørre Nissum er alle uger ordblindeuger

I anledning af ordblindeugen har centeret mødt to undervisere fra læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum, VIA University College, til en snak om uddannelsen af ordblindevenlige lærere. Helle Bundgaard Svendsen underviser i dansk på læreruddannelsen og hf, og hun forsker i læsevanskeligheder. Anja Slåttvik underviser i engelsk på læreruddannelsen og hf og er desuden ordblindekoordinator på hf.

Alle faglærere skal vide noget om ordblindevenlig didaktik

Anja fortæller om baggrunden for at undervise i ordblindevenlig didaktik: ”Når en elev får konstateret ordblindhed i den nationale ordblindetest, så får han adgang til læse- og skriveteknologi. Vi oplever tit, at eleverne bliver superbrugere i forhold til it, men så strander det ligesom dér. Mange lærere ved heldigvis, at det kræver en særlig didaktik og en særlig opmærksomhed at undervise elever med ordblindhed i fagene, men det til trods så møder vi desværre alt for ofte elever, der starter på hf og fortæller, at de fik læse- og skriveteknologi og dermed adopterede en forventning om, at så kunne de klare hele verden. Men man skal få øje på, hvordan man kan bruge sin læse- og skriveteknologi. Det kræver noget særligt både af lærer og elev. Og hvis der ikke sættes ind i skolen, så får det konsekvenser også på lang sigt. Vi ser blandt andet, at det ofte er en stor udfordring for ordblinde unge at få en videregående uddannelse til at forstå, at "jeg arbejder anderledes."

For at imødekomme den problematik kan alle lærerstuderende i Nørre Nissum vælge et specialiseringsmodul med særligt fokus på ordblindevenlig undervisning i fagene på mellemtrin og i udskoling. Det er ikke kun danskstuderende, der vælger modulet, men også fx engelsk- og matematikstuderende. Helle uddyber: ”Modulet har fokus på almenundervisning i fagene og ikke på specialundervisning. Vi har de ordblinde elever i fokus. Det hænger sammen med vores hf. Vi har undervisere på stedet - matematik- og naturfagskollegaer - som har mange års erfaring i at undervise ordblinde elever på hf.”

Og didaktikken er ikke kun anvendelig i forhold til ordblinde elever: ”Underviser man den gruppe, der har det sværest med at læse, så er det nemt at skrue på nogle knapper og ramme den brede gruppe af elever med læse- og skrivevanskeligheder. I modulet bruger vi redskaber, som kan bruges af alle lærere i helt almindelige klasser," forklarer Helle.

”De lærerstuderende får et wakeupcall!”

I løbet af modulet på læreruddannelsen inviteres en lille gruppe ordblinde hf-elever ind i undervisningen. Helle fortæller om besøget: ”De unge hf’ere får en station hver, og de lærerstuderende går fra station til station. De unge viser de kommende lærere, hvordan de bruger deres læse- og skriveteknologi. De viser for eksempel, hvordan de gør i engelsk, hvordan de bruger AppWriter, og hvad med Mac, og hvad med PC? De viser, hvad og hvor meget teknologi de anvender. De lærerstuderende ser, hvor forskellige strategier hf-eleverne bruger, og det skubber til deres erkendelse af, hvad ordblindhed er. De studerende kan spørge om alt fra strategibrug til psykologiske faktorer og ordblindhed. Aftalen er, at man må spørge om alt, men hf-eleverne kan sige nej til at svare. Og besøget gør et kæmpe indtryk på de lærerstuderende!”

Anja supplerer: ”Vi bruger hf’ere som rollemodeller, og det giver et boost til dem. De oplever at være eksperter på deres område. Det er vigtigt, at de oplever at være med til at sætte en dagsorden for, hvordan noget lykkes for dem. Og vi skubber til noget hos de lærerstuderende. De forstår pludselig, hvad det vil sige at have forskellige læringsstier i skolen. Man bliver jo typisk lærerstuderende, fordi man er god til at sidde på sin numse og tilegne sig viden ved at læse og skrive, men her oplever de studerende, at elever lærer på mange andre måder. Vi tilegner os fagene forskelligt.”

Udover mødet i undervisningen skal de lærerstuderende lave en empirisk undersøgelse i modulet, hvor de følger en ordblind elev og undersøger elevens strategibrug i et bestemt fag gennem skærmoptagelser og observation. Ofte suppleres undersøgelsen med interviews, og de studerende skal til sidst give bud på redidaktisering af undervisningen med udgangspunkt i deres fokuselev.

Ordblinde elever skal lytte efter de detaljer, som vi andre læser

Et af de fag, som kan være i fokus, er engelsk. Anja fortæller, hvordan hun arbejder med æstetiske tekster: ”De studerende skal først lytte teksten igennem med oplæsningsprogram for at opleve, hvordan det lyder for en elev. De studerende får øje på, at intonation, udtale osv. er fraværende. Det er simpelthen livløse tekster, man får ud af sådan en oplæsning. Og så arbejder vi med, hvordan læreren kan skabe den gode læseoplevelse med læse- og skriveteknologi. Hvordan kan læreren stilladsere, så eleven får nærlæst? Hvordan bygger man en aktivitet op, så eleven får den hele læseoplevelse af både indhold, udtale, grammatik, genre og tekstens intention? Hvordan kan man gå fra det mekaniske til det fortolkende sammen med eleverne? De studerende skal for eksempel forstå, at når man lytter, så skal man faktisk lytte efter både indhold, udtale, og hvad det er for en endelse på det her ord for at forstå, hvornår noget foregår. Ordblinde elever skal lytte efter de detaljer, som vi andre læser. Eleverne må lytte til den samme tekst flere gange med forskellige lyttefoki. Hele den lyttedimension er fuldstændig underkendt.”

Naturfag for ordblinde elever

I naturfagene er der andre udfordringer og potentialer for ordblindevenlig undervisning. I naturfag er der mange muligheder for at gå ind i det faglige uden at bruge skriftlige tekster. Her fylder erfaringsmæssig læring meget, og man undersøger med brug af materialer, det kunne for eksempel være klodser. I naturfagenes undersøgende tilgang kan man formidle ved hjælp af film, og eleverne kan selv lave medieproduktioner. Anja fortæller, at naturfagskollegaerne kan se, ”…at det er virkelig godt for denne her gruppe elever. Til gengæld møder eleverne en helt ny begrebsverden i naturfagene, og oplæsningsfunktionen kan lave fejloplæsning, så i disse fag er det særlig vigtigt, at centrale fagbegreber bruges mundtligt i undervisningen. Eleverne skal have ordene i munden.”

Hos os er alle uger ordblindeuger

Både Anja og Helle understreger, at deres undervisning handler om at undervise ordblinde elever som hele mennesker: ”Det er så vigtigt at have et holistisk blik på eleven. Derfor skal alle faglærere inddrages, og det nytter ikke kun at se på eleven i skoletiden. Forældrenes støtte er grundlæggende, for eleven er konstant på overarbejde. I uge 40 laver vi typisk nogle arrangementer omkring ordblindhed, men hos os er alle uger ordblindeuger," fortæller Helle.

  • Helle og Anja anbefaler supplerende læsning

    Svendsen, H. B. (red.) (2020). Undervisning af ordblinde elever i alle fag. Akademisk Forlag.

    Svendsen, H. B., & Hansen, M. S. (red.) (2020). Læse- og skrivevanskeligheder. Liv i skolen nr. 3.

Del siden på email

Du deler et link til siden: I Nørre Nissum er alle uger ordblindeuger