Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Nyt vidensunivers om ordblindhed

Uge 40 er ordblindeuge, og det markerer Nationalt Videncenter for Læsning blandt andet med en udgivelse af et vidensunivers om ordblindhed (dysleksi).

I vidensuniverset sætter lærere og forskere fokus på test og afdækning af ordblindhed, læse- og skriveteknologi i undervisningen, kommunale indsatser for ordblinde, litteraturundervisning og læsevanskeligheder samt samtaler om elevens skriveudvikling med læse- og skriveteknologi. Vi møder også tre ordblinde elever, som giver os et indblik i brug af læse- og skriveteknologi og en mentorordning.  

Børn og unge med dysleksi kæmper med at tilegne sig læse- og skrivefærdigheder. Selvom kernevanskeligheden i dysleksi har direkte betydning for afkodning og stavning, oplever mange desværre følgevirkninger i form af mindre læseerfaring, begrænset ordforråd og mindre genrekendskab. Derfor er det vigtigt fortsat at udvikle ordblindevenlig didaktik, og vi vil løbende udvide universet med nye materialer fremover. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nyt vidensunivers om ordblindhed