Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Ny film om faglige læsestrategier

Fagtekster kan være en hård nød at knække, og som lærer kan man fristes til at minimere brug af fagtekster i undervisningen, mens eleverne kan have svært ved at se relevansen af at læse sig til ny viden. Men med læsestrategier kan man bryde det mønster og støtte sine elever i mødet med teksterne. Tekster er forskellige fra fag til fag, og elevernes læsning skal støttes som en del af den faglige udvikling i alle fag. Derfor er det vigtigt, at alle lærere har en værktøjskasse med enkle greb til at stilladsere elevers læsning.

Men hvordan gør man så det? Det får du konkrete bud på i denne film: ”Lad os forestille os en situation, hvor en fysiklærer skal arbejde med emnet energiomdannelse og elektricitet. Hendes elever har ikke samme forudgående viden om begreber som ladning, strømstyrke og elektrisk effekt, men alle har erfaringer med strøm i dagligdagen. Derfor beder hun eleverne tage billeder af situationer, hvor elektricitet spiller en rolle, så de kan tale om det, inden de skal læse fysikteksten.” Når elever skal læse fagtekster, er et godt greb at starte med elevernes erfaringer og bygge op til tekstens emne og sprog.

Under læsningen er det vigtigt, at eleverne forholder sig aktivt til teksten og bruger læsestrategier. For eksempel skal læseformålet altid være tydeligt og styrende for aktiviteterne i klassen, og eleverne kan læse aktivt ved for eksempel at indsætte tekstens informationer i grafiske modeller, finde på andre eksempler end tekstens egne eller sammenligne ny information med egne erfaringer.

Brug filmen sammen med lærerkolleger, stop op undervejs og tænk med: Hvordan kan I planlægge læsning i fagene, så alle elever får en oplevelse af at mestre både tekster og fag? Hvordan kan I helt konkret arbejde med forforståelse, læseformål og strategierne: Organisér, Tænk efter og Overvåg? Hvordan kan I læse fagtekster med afsæt i elevernes egne erfaringer?

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ny film om faglige læsestrategier