Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Tænkende klasserum

Hvordan kan man arbejde med fagsprog og fleksible strategier i matematik? I denne lytteartikel kan du høre om afprøvning af den canadiske forsker Peter Liljedahls principper for aktivt tænkende klasserum i matematikundervisning. Lytteartiklen bygger på cases fra projektet Alle i uddannelse, og den introduceres af medforfatter til artiklen og ph.d.-studerende Lóa Björk Jóelsdóttir:

”Når vi snakker om sprog i matematikundervisningen, så handler det ikke kun om at lære sprog, men også at bruge sproget som læring .... Men taletiden er virkelig meget hos læreren, mens i virkeligheden skulle taletiden være hos eleverne.”

Og ifølge Jólsdóttir er det netop det, som Peter Liljedahl arbejder med, når han skaber såkaldte thinking class rooms. Der er forskel på, om læreren spørger: "Hvad har I fået?" og "Hvad har I tænkt?" Thinking class rooms er undervisningsmiljøer, der kræver aktiv tænkning af eleverne, alene og sammen med andre, hvor eleverne lærer og udvikler viden og forståelse gennem aktiviteter og samtaler i et tænkende klassefællesskab. Ved blandt andet at lade eleverne løse opgaver sammen, mens de står op ved whiteboards, kan non-thinking class rooms omskabes til thinking class rooms.

I denne lytteartikel inviteres vi indenfor i en 4. klasse i Horsens, hvor elever og lærere arbejder med at skabe rammerne for, at eleverne kommer til at bruge fagsproget aktivt. Ud over at styrke elevernes fagsprog sigter idéerne også på at udvikle elevernes strategiske tænkning i faget. Det gælder for eksempel metoden Dot talks, hvor børnene deler deres regnestrategier med hinanden i en særligt tilrettelagt klassesamtale. Lyt med her:

Lyt dig til viden gennem oplæste artikler fra tidsskriftet Viden om Literacy. Tænkende klasserum er den første lytteartikel i serien, og den bygger på artiklen "Matematik på lodrette flader i aktivt tænkende klasserum" fra Viden om Literacy nr. 30. Artiklen er skrevet af Lóa Björk Jóelsdóttir, Lise Dausen, Mette Vedsgaard Christensen og Tina Mohr Nickelsen, og du finder den trykte version af artiklen, inkl. henvisninger, her.

Læs hele temanummeret Viden om Literacy nr. 30: Sproglig udvikling i matematik og naturfag her.

Podcasten er produceret af Anne-Laura Hedegaard for Nationalt Videncenter for Læsning. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tænkende klasserum