Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Fem film om skrivedidaktik

Fra 2012 til 2015 gennemførte Nationalt Videncenter for Læsning et omfattende projekt om skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag i Ishøj Kommune. Nu formidler centret de vigtigste erfaringer fra projektet i fem små film, hvor lærere og elever fra kommunens skoler deltager.

Filmene handler om modellering, skriveordre, feedback, refleksionsskrivning og teamsamarbejde – og giver konkrete eksempler på, hvordan man ved hjælp af forskellige tiltag knyttet til skriftlighed kan forbedre undervisning og samarbejde. I filmene formidles de forskellige tiltag kort og klart – til inspiration for alle, der arbejder med undervisning.

Inspiration til skrivning i alle fag

Formålet med projektet var at undersøge, hvordan et øget fokus på skrivning i alle grundskolens fag kunne fremme både elevernes skrivelyst og deres læseforståelse – og herved bane vejen for øget læring.

Filmene viser, hvordan fem forskellige tiltag på hver deres måde har medvirket til at klæde lærerne bedre på til at undervise og har styrket elevernes læring.

Vi hører blandt andet om, hvor vigtigt det er, at man etablerer et fælles sprog gennem teamsamarbejdet. Hvordan arbejdet med modellering gør lærerne mere bevidste om at vise eleverne, hvordan de skal udføre en opgave. Vi bliver introduceret til skriveordrens gavnlige indvirkning på både læring og klasseledelse og vi får forklaret, hvordan man bruger refleksionsskrivning i matematik og selektiv feedback i historie.

Filmenes perspektiv er lærerne og elevernes erfaringer med de forskellige skrivetiltag – og desuden suppleres der med kommentarer fra kommunens Læse-skrivekonsulent Marianne Gjelstrup og fra projektleder Lene Storgaard Brok.

 • Se de fem film her

  Ministeriet for Børn, undervisning og ligestilling, professionshøjskolen UCC og Nationalt Videncenter for Læsning har sammen produceret en række film, der formidler fund i projektet: Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag. Filmene kan ses nedenfor.

  Modellering
  I denne film viser Rikke Harpsøe, historielærer på Strandgårdskolen i Ishøj, hvordan hun modellerer en fælles tekst med en 6.-klasses.
  Denne modelleringmetode kan hjælpe eleverne til benytte nye fagord og skrive bedre tekster. Modelleringen kan også foregå ved at læreren påbegynder skrivearbejdet og lader eleverne fortsætte eller ved at udlevere sætningsstartere og skriverammer, som støtter elevernes skrivning.

  Skriveordre og klasseledelse
  Skriveordre er en skriftlig instruks til eleverne. Hør lærerens, læsevejlederens, forskerens og elevernes vurdering af, hvordan denne metode virker i praksis, både med hensyn til klasseledelse og elevernes læring.
  Ligesom de andre skrivedidaktiske metoder kan skriveordre bruges i alle fag.

  Dialogbaseret feedback

  Feedback gives her på det faglige indhold i elevernes egne tekster. Det er vigtigt, at denne feedback er dialogbaseret, konkret, konstruktiv og selektiv, således at det kun er nogle få udvalgte dele af teksten læreren kommenterer på.
  Feedback i skriveprocessen kan ligesom de andre skrivedidaktiske metoder bruges i alle fag

  Refleksionsskrivning

  I refleksionsskrivning skriver eleverne for eksempel en brainstorm , hvad de har lært, eller hvad de undrer sig over. Refleksionsskrivning kan hjælpe eleverne med at forstå og huske, hvad de har lært. Men metoden kan derudover også være en hjælp til at få flere elever til at være aktive i timerne.

  Hør lærerens, læsevejlederens, forskerens og elevernes vurdering af, hvordan denne metode virker i praksis. Ligesom de andre skrivedidaktiske strategier kan refleksionsskrivning bruges i alle fag.

  Et fælles sprog
  I denne film fortæller lærere fra Vibeholmskolen i Ishøj om betydningen af deres teamsamarbejde for implementeringen af nye undervisningsmetoder så som modellering og skriveordre.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Fem film om skrivedidaktik