Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Nyt inspirationsmateriale om læsning på digitale enheder

Det er mandag morgen i skolen, og i stedet for at åbne en bog skal børnene læse i en e-bog og måske derefter læse en multimodal tekst fra internettet. 

Bogen som medie for tekst og afsæt for undervisning er kendt af alle lærere, men den teknologiske udvikling har gjort, at nye tekstformater og medier for læsning har entreret klasselokalet. Det gør, at mange lærere føler, at de står over for nye udfordringer, når de skal undervise i digitale tekster.

Den digitale læsnings udfordringer

Hvilken betydning har det, om vi læser på papir eller på skærm? Hvilke læsestrategier skal eleverne udvikle, når de både skal tilegne sig lineær tekstlæsning i analoge tekster og udvikle navigationskompetencer, der kan understøtte den digital læsning? Hvordan kan læreren være med til at støtte udviklingen af elevernes læsekompetencer, når de læser på digitale enheder? Og hvordan kan man støtte elever med læse- og skrivevanskeligheder, når de læser og skriver på digitale enheder?

Nationalt Videncenter for Læsning og har produceret et inspirationsmateriale for Styrelsen for IT og Læring, der i en kort og letlæselig form besvarer disse fire spørgsmål. 

Materialets faglige og didaktiske fokus

Inspirationsmaterialet er baseret på den nyeste forskning og viden inden for området. Hver af de fire udfordringer kortlægges og beskrives, og de vigtigste forskere udpeges. Og så gives der ikke mindst bud på, hvad læreren skal overveje og gøre, når han eller hun underviser i eller med digitale tekster. 

I tilfældet ovenfor vil læreren kunne finde viden om, hvad læsere plejer at gøre, når de læser tekster på digitale enheder i stedet for at læse på papir. Læreren vil også kunne finde viden om, hvordan man underviser i digitale læsestrategier, som kvalificerer elevernes læsning af tekster på internettet, og gode råd til, hvordan man udnytter de teknologiske muligheder, som er indbygget i mange tekster på nettet. 

Materialet indeholder også en fyldig bibliografi med centrale tekster inden for området digital læsning. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nyt inspirationsmateriale om læsning på digitale enheder