Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Julehilsen fra Nationalt Videncenter for Læsning

Når man kaster et blik tilbage på 2020, er det et historisk specielt år, og det er umuligt ikke at tænke på den globale sundhedskrise. Vi ved, at alle I omkring os har knoklet for at sikre børn, elever og studerende de bedste muligheder midt i en svær tid.

Her i centeret er vi også berørte, men ikke i en grad, der matcher de udfordringer, som pædagoger, lærere og undervisere alle steder i samfundet står midt i. Når jeg i år vil fortælle lidt om livet i Nationalt Videncenter for Læsning, sker det derfor i stor anerkendelse af jeres indsats i en exceptionel tid. Men på trods af omstillling og forandringer er der også gode nyheder, og dem vil jeg fortælle lidt om, for arbejdet med at samle, skabe og sprede viden om læsning og skrivning har heldigvis fortsat stor bevågenhed.

Så der er stadig gang i den her hos os. Vi er med til at skabe forandring og sætte fokus på et forhold, som ikke bliver mindre vigtigt i vores samfund, nemlig at kunne læse og skrive. Nedenfor skal I høre mere om, hvordan vi gør.

Fra alle os (på hjemmekontorerne) til alle jer (på arbejdspladser og hjemmekontorer) får I den største julehilsen.

Glædelig jul og godt nytår.
Lene Storgaard Brok
Centerleder

I Nationalt Videncenter for Læsning…

… sker der noget hele tiden. Vi udgiver nyheder, vi finder på nye formater for formidling, vi sætter projekter i søen og indgår samarbejder med alle, der er interesserede i at fremme arbejdet med læsning og skrivning i vores samfund. Her skal I høre om nogle af de nyeste tiltag fra centeret.

Læsning som vanskelighed

Ca 15 % af eleverne i skolen har svært ved at læse. Sådan har det været for længe, og nu går vi sammen med Center for Læseforskning på Københavns Universitet i gang med at kortlægge, hvilke tiltag der virker bedst for elever i læse- og sprogforståelsesvanskeligheder. Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der står bag tiltaget, og vi glæder os til at skabe et klarere billede af, hvilke organisatoriske og faglige tiltag man kan sætte ind med på skolerne, hvis man vil støtte udviklingen hos elever i læse- og sprogforståelsesvanskeligheder. Det hører I mere om i 2021.

Sproggaver og skrivning

I de kommende år skal vi også arbejde med to store kommunale indsatser. I Sproggaven med i skole skal vi skabe gode faglige overgange fra dagtilbud til skole. Det vil ske i Fredensborg Kommune, hvor et stærkt tværprofessionelt samarbejde udvikler sig mellem pædagoger i dagtilbud, sfo og børnehaveklasse samt lærere i 1. klasse. Vi tager udgangpunkt i de bøger og fortællinger, som børnene kender fra dagtilbuddene, og arbejder med børnenes sproglige udvikling fra hverdagssprog til fagenes sprog i skolen.

Lolland skriver er titlen på et andet stort projekt, som går i gang nu. Projektet skal styrke mellemtrins- og udskolingselevers skrivning i skolens fag. Forskning og erfaringer peger på, at gode skriftsproglige kompetencer er indgangen til både faglig udvikling, lyst til at udtrykke sig og deltagelse i samfundslivet. I Lolland Kommune skal vi fra 2021 arbejde med alle lærere på 5. årgang i alle fag på alle skoler og udvikle fælles fagdidaktisk forståelse for betydningen af at kunne læse og skrive i alle fag. De følgende år følger vi eleverne og deres lærere op i udskolingen.

Universer, klummer og casts

I vores vidensuniverser guider vi til en række fagligt fokuserede områder. Vi har nyligt udgivet vidensuniverser om ordblindhed og læse- og skrivestilladser samt en wedok om mundtlighed. Her samler vi egne udgivelser og relevante rapporter, film og tekster fra andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner, alt sammen med den hensigt at samle og sprede viden til gavn for uddannelserne.

Siden 2017 har centeret udgivet forskerklummer, hvor forskere på kort plads giver os alle et praj om, hvad vi kunne interesse os for, når nu vi er optagede af literacy. I år har vi udgivet 11 forskerklummer – en blandet bolsjepose – som I kan læse her.

Endelig har vi lanceret flere podcasts om bl.a. tidlige læsere og læselyst, ligesom vi præsenterer resultater fra det store forskningsprojekt Gramma3 om grammatikundervisning i skolen. Lyt med her.

Og til sidst en reklame for tre webinarer, som vi holder i foråret 2021. De handler om Læsning og skrivning i gymnasiet, Læsebånd og læselyst og Faglig læsning og skrivning.

Tak for et godt, inspirerende, omend temmeligt specielt 2020. Vi glæder os til samarbejdet i 2021!

Del siden på email

Du deler et link til siden: Julehilsen fra Nationalt Videncenter for Læsning