Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Sommerbrev 2020

Sol og sommer nærmer sig og dermed også tiden til at sende alle gode samarbejdspartnere en hilsen. Dette forår har været helt specielt for os alle. Dagtilbud og skoler har været lukket, pædagog- og læreruddannelse er det til dels stadig, og mange studerende, undervisere, forskere og også vi i NVL ser først for alvor hinanden igen efter sommerferien.

Lukningen af skoler og institutioner var et ufrivilligt eksperiment, som de fleste nok gerne havde været for-uden, men som mange alligevel har lært noget af. Mange forældre fandt ud af, hvor vigtigt et arbejde, pædagoger og lærere udfører hver eneste dag, er. Mange forældre fandt ud af, hvor vigtigt et arbejde pædagoger og lærere udfører hver eneste dag, mange lærere oplevede at komme tættere på nogle elevers læreprocesser, alle oplevede den digitale kommunikations begrænsninger, og nogle fandt ud af, at man nok kan klare sig med færre og kortere møder!

Lukningen af skoler og institutioner har vist os noget om værdien af samtaler og samvær som forudsætning for læring og udvikling, men måske også, at teknologi og alternative organiseringsformer rummer muligheder for fx differentiering eller elevers selvstændighed, hvilket vi måske ikke helt havde forestillet os. Lad os i fællesskab fortsætte de gode faglige samtaler om gode såvel som mindre gode oplevelser i løbet af denne specielle tid. Vi tager alle noget med os, og selvom vi glæder os til en mere normal hverdag, bliver nogle ting nok aldrig helt som før.

Også i NVL har vi været nødt til at kombinere det kendte med nogle nye arbejdsformer og formater. Vi har præsenteret forskerklummer, sendt nyheder ud hver uge, og vi har omlagt konferencer til webinarer. Der-udover har vi som altid gang i mange projekter og nye på bedding. Så der sker fortsat en masse. Det skal I høre om i dette års sommerbrev.

Nye projekter

Dette forår sætter vi et projekt i søen om Læring af naturfaglige begreber gennem bogproduktion i indsko-lingen. Formålet er at udvikle en didaktik, som understøtter elevers naturfaglige og teknologiske kompetencer gennem opdagende skrivning af små digitale fagbøger. To skoler på Fyn skal deltage, og eleverne skal skrive fagbøger og udvikle deres ordforråd og begrebsforståelse: De skal skrive sig ind i faget.

I et andet projekt skal vi udarbejde et materiale med Læse- og skrivestilladser til udfordrede unge i ungdomsuddannelserne. Materialet vil guide lærere i deres stilladsering af læse- og skriveprocesser målrettet de elever, der har sværest ved faglig deltagelse.

Formidling

Et hovedformål for centeret er at formidle viden om literacy og bringe den nyeste forskning til torvs. Vi har i foråret udgivet en stribe forskerklummer, der har vidt forskellige faglige foki: skrivning, multimodalitet, stavning, mundtlighed, samtaler og fotografiet som visuel modalitet. Læs med og bliv opdateret på, hvad der rører sig i forskningen.

Vi er netop gået i luften med en ny udgivelse af literacy.dk. Den er bygget op omkring Cope og Kalantzis’ artikel ”Multiliteracies”: New Literacies, New Learning og handler om at skabe en literacypædagogik, der fremmer fleksibilitet, kreativitet, innovation og initiativ. Vi håber, at undervisere og studerende fra læreruddannelsen får øje på dette materiale, da det er designet specifikt til jer.

Husk også at kaste et blik på centerets nyeste tidsskrift, der denne gang handler om Grammatik i kontekst, ligesom der er stof at hente på andre kanaler, fx vores podcasts om tidlige læsere og højtbegavede elever samt vores vidensunivers om læsning på digitale enheder.

Konferencer, temadage og netværksmøder

Vores årlige konference Veje til Literacy er gået webinarvejen. Vi har delt den op i fire selvstændige webinarer om henholdsvis bevægelse og undervisning, børns tidlige skriveudvikling, grammatikundervisning samt gaming og skrivning hen over efteråret, og det er stadig muligt at tilmelde sig, ligesom der er pladser på efterårets to temadage om elever i læse- og skrivevanskeligheder i henholdsvis København og Aarhus.

Som noget nyt har vi indgået et samarbejde med Københavns Universitet om to temadage målrettet de logopædiske teams og deres ledere i kommunerne. Forløbet har fokus på logopædiske indsatser, og vi håber fremover at kunne invitere til et tættere tværprofessionelt samarbejde mellem forskellige aktører i kommunerne, der alle arbejder med at fremme børns læsning.

Dette var blot et udsnit af Nationalt Videncenter for Læsnings aktiviteter i foråret 2020. Centeret er i god gænge, og vi værdsætter det fine samarbejde, der udvises fra alle sider.

Nyd sommeren.

Mange hilsener
Lene Storgaard Brok
Centerleder

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sommerbrev 2020