Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Veje til Literacy - nu som webinar

Hvad ved vi om samspil mellem fysisk aktivitet og elevers udvikling af literacy? Og om elevernes første skriveudvikling? Hvordan kan udskolingselevers erfaringer med computerspil bruges produktivt i deres skrivning i dansk? Og hvordan kan man udvikle en kontekstualiseret grammatikundervisning i fagene dansk, tysk og engelsk? Vi tager folkeskolens læse- og skrivepuls på en række webinarer.

Coronavirussen har sat en stopper for mange arrangementer, blandt andet centerets to Veje til Literacy-konferencer. Centerets forskere brænder for at dele viden med jer, og derfor omlægges konferencerne til fire webinarer i efteråret 2020.

Efterårets første webinar handler om projektet PLAYMORE, der undersøger samspil mellem bevægelse og undervisning målrettet børns tidlige læse- og staveundervisning. Det andet webinar handler om projektet ATEL (Automated Tracking of Early Stage Literacy Skills), hvis formål er at bidrage til mere viden om udviklingsmønstre i børns tidlige skrivning. Projektet Gramma3 er temaet for det tredje webinar, hvor fokus er på grammatikundervisning i fagene dansk, engelsk og tysk. Det fjerde og sidste webinar handler om projektet spiljournalist.dk, der undersøger, hvordan udskolingselevers erfaringer med computerspil kan bruges produktivt i den skriftlige del af danskfaget.

Velkommen i det virtuelle konferencerum

Webinarerne fungerer som et virtuelt konferencerum, og der er 50 pladser på hvert webinar. Centerleder Lene Storgaard Brok byder hver gang velkommen, og derefter følger en projektpræsentation ved en af centerets forskere. Der er mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til oplægsholderen løbende under webinaret. En medarbejder vil sidde klar ved tasterne, hjælpe med at besvare spørgsmål og samle dem til oplægsholderen til slut.

Vi håber, at I vil være med til at afprøve Veje til Literacy 2020 i en webinarmodel. Vi glæder os til at se jer virtuelt. Husk tilmelding (se link nedenfor).

Tirsdag den 8. september kl. 16-16.50: Bevægelse i den tidlige læse- og staveundervisning: Hvad? Hvorfor? Og hvad så?
v/ Anne-Mette Veber Nielsen
Med folkeskolereformen skal bevægelse indgå i den nye skoledag svarende til 45 minutter i gennemsnit pr. dag. Målet er at fremme den generelle sundhed blandt eleverne samt at understøtte deres motivation, trivsel og læring. Formålet med projekt PLAYMORE er at blive klogere på samspillet mellem bevægelse og undervisning målrettet børns tidlige læse- og staveudvikling. Som led i projekt PLAYMORE samarbejder NVL og forskere fra Institut for Idræt og Ernæring, KU om at udarbejde en systematisk kortlægning (review) af eksisterende viden på området. I dette oplæg præsenteres foreløbige fund fra projektet.
Tilmelding her.

Tirsdag den 6. oktober kl. 16-16.50: Børns tidlige skriveudvikling
v/ Jesper Bremholm
Vi har i dag ganske stor viden om de udviklingstrin, som børn typisk gennemgår, når de skal lære at læse. Ser vi bort fra stavning, ved vi til gengæld forbløffende lidt om, hvad der kendetegner børns tidlige skriveudvikling. NVL deltager i projektet ATEL, der bl.a. har til formål at bidrage til mere viden om udviklingsmønstre i børns tidlige skrivning. Sammen med forskere fra DPU og DTU analyserer vi et meget stort antal tekster (+100.000), som elever fra 0. til 3. klasse har skrevet med brug af det didaktiske skriveværktøj Skriv og Læs. Oplægget præsenterer projektet, giver eksempler på interessante børnetekster og fremlægger foreløbige resultater om udviklingsmønstre i forhold til børnenes emnevalg, sproglige virkemidler og tekst- og sætningsopbygning.
Tilmelding her.

Tirsdag den 10. november kl. 16-16.50: Grammatikundervisning – hvordan ser den ud?
v/ Lene Storgaard Brok
Gramma3 er et projekt om grammatikundervisning i fagene dansk, engelsk og tysk. I projektets første del har vi kigget nærmere på, hvilke formål grammatikundervisningen ser ud til at tjene, og hvordan grammatikundervisning foregår i de tre fag. Undersøgelsen viser, at der foregår meget traditionel grammatikundervisning, hvilket, vi ved fra andre undersøgelser, reelt ikke gør eleverne dygtigere til hverken grammatik eller til at skrive, og at lærerne savner inspiration til at gribe undervisningen anderledes an. I projektets anden del har vi derfor gennemført eksperimenter med en anden form for grammatikundervisning, hvor eleverne ikke længere arbejder individuelt med isolerede træningsøvelser, men i stedet udfordres på at forstå betydningen af grammatiske valg. Oplægget præsenterer projektets fund og giver eksempler på, hvordan man kan gennemføre en kontekstualiseret grammatikundervisning.
Tilmelding her.

Tirsdag den 8. december kl. 16-16.50: Gaming og skrivning – spiljournalistik i skolen
v/ Peter Heller Lützen
I projektet spiljournalist.dk undersøger vi, hvordan udskolingselevers erfaringer med computerspil kan bruges produktivt i deres skrivning i dansk i skolen. Eleverne researcher, vinkler, responderer, producerer og publicerer tekster (inkl. videoer og podcasts) om spil og spilkultur. Vi har besøgt en række klasser, talt med elever og lærere og afsøger nye veje for skrivedidaktikken i udskolingens danskfag. Oplægget præsenterer projektet, eksempler på elevprodukter og elevernes egne refleksioner.
Tilmelding her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Veje til Literacy - nu som webinar