Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Sommerbrev 2021

Sommerbrev fra Nationalt Videncenter for Læsning


Sommerferien nærmer sig, og det lysner forude. Vi vover igen at mødes fysisk, og i Nationalt Videncenter for Læsning glæder vi os over at komme ud i dagtilbud og på skoler for at samarbejde med alle om at udvikle god literacypraksis. Vi samarbejder om at udvikle børns sprog i overgang fra dagtilbud til skole. Vi kortlægger virkningsfulde indsatser for elever i læse- og skrivevanskeligheder. Vi understøtter mentorarbejde med ordblinde elever. Vi er med til at udvikle et vurderingsredskab om  elevers skrivning i indskolingen, og vi sætter fokus på læselyst og fordybet læsning. God literacypraksis er mange ting, og lærere og pædagoger skal hele tiden afveje, balancere og tilpasse forskellige tiltag. Derfor er der en stor diversitet i de projekter, Nationalt Videncenter for Læsning engagerer sig i. Det skal I høre mere om i dette sommerbrev.

Nye projekter

I Fredensborg Kommune er vi i gang med Sproggaven med i skole, og som titlen siger, så handler det om at tage børnene ved hånden og lade deres erfaringer med læsning, bøger og sprog i dagtilbud følge med ind i skolen. I denne overgang møder børnene mange forskellige voksne. Vi prøver at se det hele lidt fra børnenes perspektiv og udvikler et tættere fagligt samarbejde mellem pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere i indskolingen.

Lolland skriver de. Også her er vi i gang med et kommunalt projekt, hvor lærerteams omkring de kommende 5. klasser skal understøtte elevernes skrivning. Det sker på alle otte skoler i Lolland Kommune, og i løbet af efteråret vil vi arbejde med skrivedidaktiske tiltag, som kan udvide elevernes sprog og repertoire for læring. Sammen med de deltagende lærere udvikler Lolland skriver ny skrivedidaktik gennem de kommende fire skoleår.

I Læsesucces for ordblinde elever er vi sammen med alle seks professionshøjskoler om et landsdækkende projekt, der udvikler ordblindevenlig undervisning på tolv skoler. Omdrejningspunktet er lokale mentorer. Det er spændende både at arbejde lokalt på skolerne og målrette didaktikken specifikt til de elever, der har behov for at få støtte til deres læsning, og samtidig arbejde på tværs af sektoren og skabe ny viden og nye metoder, som kan anvendes ved skoler og uddannelser i nord, syd, øst og vest.

Formidling

Et hovedformål for centeret er at formidle viden om literacy og bringe den nyeste forskning ud. Vi lægger hver uge en nyhed på vores hjemmeside, hvor vi fortæller om relevant forskning, om hvad der sker i lærer- og pædagoguddannelserne og på skoler og i dagtilbud. Hvis I ikke har fået læst nyhederne, så kig engang her:

- Banebrydende forskning i tidlig skriftsproglig udvikling
- Ny film: ”Vi skal møde eleverne dér, hvor de er”
- Lytte-læseplakat til forældre
- Hvad er stillladsering?

Tidsskriftet Viden om literacy nr. 29 bærer titlen Når undervisningen digitaliseres. Hvad sker der i undervisning i læsning og skrivning, når det digitale bliver en præmis? Hvordan kan man bruge fagportaler, digitale tekster, og apps i undervisningen på måder, der styrker elevers læse- og skriveudvikling? Kan et udvidet literacybegreb bidrage til demokratisering? Hvilke faldgruber kan der være i skolens brug af digitale læremidler og digitale tekster, og hvad sker der, når skolen fysisk lukkes, og al undervisningen bliver digital? Det kan I læse om i de 11 artikler i VoL 29. I efteråret 2021 sætter vi fokus på sproglig udvikling i matematik og naturfag med Viden om Literacy nr. 30.

Endelig har vi samlet otte podcasts, hvori centerets forskellige projekter formidles. Så lyt med her. Der er nyt om læsebånd, litteraturdidaktik, spiljournalistik, grammatikundervisning og meget andet.

Konferencer, temadage og netværksmøder

Vores årlige konferencer er i det forløbne år gået webinarvejen. Men nu vover vi et øje og inviterer jer alle til genåbningskonference. Det sker den 31. august, hvor I kan høre om børns tidlige skriveudvikling, spiljournalistik, et elevperspektiv på grammatikundervisningen fra projektet Gramma3, og hvordan udfordrede unge får glæde af at arbejde med læse- og skrivestilladser. Tilmeld jer her. Der er stadig ledige pladser.

Vi afholder i efteråret også temadage om børnelogopædiske indsatser og to seminardage om elever i læse- og skrivevanskeligheder i henholdsvis København og Aarhus.

Dette var blot et udsnit af Nationalt Videncenter for Læsnings aktiviteter i foråret 2021 og lidt om, hvad der skal ske til efteråret 2021.

Efter halvandet år med nedlukninger er vi nu alle på vej tilbage, og vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med jer.

Rigtig god sommer.

Mange hilsener

Lene Storgaard Brok
Centerleder

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sommerbrev 2021