Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

literacy.dk

På literacy.dk udgiver Nationalt Videncenter for Læsning forskningsartikler inden for literacy-området. Vi oversætter udenlandske artikler til dansk og giver dem en didaktisk ramme. Forskningsartiklerne ledsages af en række arbejdsspørgsmål, som kan sætte gang i eftertanke og refleksion og anvendes i undervisning. Meget af materialet er målrettet studerende og undervisere, men materialet kan anvendes bredt af alle, der har interesse i literacy-området.

Literacy-begrebet er komplekst og dynamisk og diskuteres af mange forskere og teoretikere. Derfor lader vi i hver udgivelse en række fagfolk diskutere forskningsartiklen i enten podcastformat, via videointerview, i kommentarer eller noget helt fjerde.

Rigtig god fornøjelse!

NB. Literacy.dk har fået nyt layout, men du finder alt indhold fra det gamle site her på siden.

Tinothy Shanahan og Cynthia Shanahan (2012)

Hvad er fagspecifik literacy, og hvorfor er det vigtigt?

I artiklen ”Hvad er fagspecifik literacy, og hvorfor er det vigtigt?” (2012) introducerer de to amerikanske literacyforskere Timothy Shanahan og Cynthia Shanahan tilgangen fagspecifik literacy (eng: disciplinary literacy…

Se mere
Neil Mercer (2010)

Analyser af klasserumssamtaler: Metoder og metodologier

I artiklen "Analyser af klasserumssamtaler: Metoder og metodologier", som oprindelig er udgivet i 2010, giver Neil Mercer en introduktion til forskellige måder at undersøge klasserumssamtaler på. Ved at læse artiklen kan…

Se mere
Frøydis Hertzberg (2001)

Skrivedidaktik og skriveforskning

I artiklen ”Tusindbenets smukke dans”, som oprindelig er udgivet i 2001, diskuterer Hertzberg forskellige positioner inden for skriveforskningen og undersøger dem ved at inddrage andre relaterede områder som eksempelvis …

Se mere
Bill Cope og Mary Kalantzis (2009)

"Multiliteracies": Nye literacies, ny læring

Artiklen undersøger, hvordan literacy-undervisning og literacy-læring blandt andet udvikler sig på grund af ændringer i samfundet og vores brug af teknologi. Samtidig skriver artiklen videre på det forskningsmanifest, so…

Se mere
Sylvi Penne (2010)

Literacy, litteraturundervisning og en skole for alle

”Kan litteraturundervisningen mindske uligheden i samfundet?” er det centrale spørgsmål, Sylvi Penne stiller i denne artikel. Til det knytter hun en lang række vigtige underspørgsmål: Hvorfor har nogle elever nemmere ved…

Se mere
Catherine Snow (2008)

Hvad er literacy i den tidlige barndom?

Hvad sker der, hvis man tænker forskelligartede opfattelser af, hvad literacy er, sammen? Og hvad sker der, hvis man samtidig forsøger at uddrage det bedste fra disse verdener i forhold til at forstå, hvordan børn udvikl…

Se mere
Colin Lankshear og Michele Knobel (2007)

Literacy i et historisk perspektiv

Fra begyndelsen af 1970’erne til 1990’erne ændrede literacy-begrebets profil og status sig markant. Udviklingen fandt især sted i de økonomisk veludviklede angloamerikanske lande, og det skete på tværs af uddannelsesinst…

Se mere
Ulf Dalvad Berthelsen (2017)

21st Century Skills

I artiklen “Om det 21. århundredes kompetencer – fra arbejdsmarkedspolitik til allemandseje” (2017) introducerer Ulf Dalvad Berthelsen begrebet det 21. århundredes kompetencer/21stcentury skills. Hvor stammer begrebet fr…

Se mere
Pauline Gibbons (2002)

Stilladseret læsning

”Læsning på andetsproget” er et kapitel fra Pauline Gibbons’ bog Scaffolding Language, Scaffolding Learning fra 2002. Bogen har fokus på sammenhænge mellem sprog og læring. Kapitlet kan beskrives som et dynamisk akademis…

Se mere
David Barton (2007)

Literacy og sprog

I det oversatte kapitel undersøger Barton, hvordan man kan forstå literacy og sprog som begreber. Kapitlet stammer fra bogen An Introduction to the Ecology of Written Language (dansk: Literacy: Introduktion til det skrev…

Se mere
James Paul Gee

Literacy og diskurs

Siden James Paul Gee skrev talen "What is Literacy?" til en konference om familie-literacy på Harvard Universitet, er teksten blevet en klassiker. I 1989 blev teksten trykt i Journal of Education, og senere er den blevet…

Se mere